Oiva Ikonen & Ansaliina Krogerus (toim.): Ainutkertainen oppija – Erilaisuuden ymmärtäminen ja kohtaaminen

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2009
Sivumäärä: 244 s.

Jokaista ainutkertaista oppijaa kunnioittava ja kunkin edellytykset huomioon ottava opetus on arvokas päämäärä. Sen toteuttamisessa tarvitaan kaikkien opettajien panosta.

Mahdollisimman monen oppilaan tulisi saada opiskelussa tarvitsemansa tuki lähikoulussaan yleisopetuksen yhteydessä. Suurimmaksi ongelmaksi on muodostunut se, kuinka jokaiselle oppijalle taataan riittävä tuki isoissa opetusryhmissä. Opettajien haasteena onkin opetusmenetelmiensä monipuolistaminen niin, että ne soveltuvat entistä erilaisemmille oppijoille.

Tässä teoksessa pureudutaan siihen työhön, jota tehdään kaikkien ainutkertaisten oppijoiden hyväksi. Teoksessa käsitellään, mitä uutta suunnitellut lakimuutokset tuovat jokaisen opettajan työhön, miten erilaisia oppijoita tulisi kohdata ja mikä merkitys opettajalla ja yksilöllisillä tukitoimilla on syrjäytymisen ehkäisemisessä. Lisäksi kirjassa annetaan ideoita opetuksen monipuolistamiseen ja oppilaan oppimisedellytysten tukemiseen.

Oma arvioni: ***