Anu Arvonen, Liisa Katva & Anne Nurminen: Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2010
Sivumäärä: 224 s.

Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen on ongelmallista soveltumattomien menetelmien vuoksi. Oppimisvaikeuksien tunnistamisen välineet ovat kieli-ja kulttuurisidonnaisia eivätkä sellaisinaan sovellu maahanmuuttajien arviointiin. Tästä voi seurata, että maahanmuuttajien osuus erityisoppilaista on joko kohtuuttoman suuri tai erityisopetuksellista tukea ei tarjota, vaikka oppilas sitä tarvitsisi.

Tässä kirjassa kuvataan konkreettisten esimerkkien avulla tuloksekasta maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien arviointityötä, arviointivälineiden käyttöä ja arviointiprosessien etenemistä ohjaus-, tuki- ja kuntoutuspalveluihin asti. Kirjoittajien kehittämässä lähestymistavassa otetaan huomioon niin maahanmuuttajan kotoutumisen kysymykset, kieli- ja kulttuuritausta kuin arjen toimintaympäristöt.

Kirja on toteutettu yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa ja perustuu nelivuotisen Oma tie –projektin kokemuksiin. Projektin tavoitteena oli ehkäistä maahanmuuttajanuorten syrjäytymistä suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja yhteiskunnasta.

Oma arvioni: **