Ben Furman: Muksuopin lumous – Uusi tapa auttaa lapsia voittamaan psyykkiset ongelmat

Kustantaja: Tammi
Julkaisuvuosi: 2010
Sivumäärä: 158 s.


Muksuoppi on käänteentekevä tapa auttaa lapsia selvittämään erilaisia psyykkisiä ongelmia. Kirja kertoo lukuisten eri puolilta maailmaa kerättyjen tapausselostusten avulla siitä, miten menetelmää voidaan soveltaa erilaisten lasten ongelmien ratkaisemiseen.

Kirjan alussa esitellään kaikki Muksuoppi –ohjelman viisitoista askelta ja valotetaan niitä esimerkkitapauksen avulla. Lukija pystyy aloittamaan oman ohjelmansa toteuttamisen lasten kanssa kirjan ohjeiden perusteella.

Kirjassa esitellään runsaasti tapausselostuksia, joissa terapeutit ja muut lasten kanssa työskentelevät ihmiset kuvaavat, miten he ovat auttaneet Muksuopin avulla yksittäisiä lapsia voittamaan ongelmia. Nuorin lapsista on kolmevuotias ja vanhin neljätoista, ja lasten ongelmat ovat vaihdelleet housujen kastelusta vaikeisiin fobioihin ja ylivilkkaudesta hallitsemattomaan väkivaltaisuuteen.

Kirjassa annetaan myös ideoita lapsiryhmille sekä työskentelyyn kokonaisten koululuokkien ja jopa koko koulun kanssa. Muksuopin tulokset osoittavat, että kun lapsia lähestytään arvostavalla ja yhteistyöpainotteisella tavalla, heiltä löytyy haluja ja kykyjä ratkoa omia ongelmiaan.

Oma arvioni: ***