Katri Sarmavuori: Opi ja ohjaa kirjoittamista

Kustantaja: BTJ
Julkaisuvuosi: 2010
Sivumäärä: 294 s.


Taitavaksi kirjoittajaksi

Tämä teos sopii luovan kirjoittamisen harrastajille, ammatikseen asiatekstiä kirjoittaville sekä äidinkielen opettajille. Siinä esitellään mm. prosessikirjoittaminen ja sen pohjalta kehitetty itsenäisen kirjoittamisen menetelmä.

Opi ja ohjaa kirjoittamista antaa virikkeitä kirjoittamiseen ja välineitä kirjoittamisen ohjaamiseen sekä kirjoitelmien arviointiin koulutyössä. Kirja soveltuu oppikirjaksi äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiksi sekä luokanopettajiksi opiskeleville.

Oma arvioni: ***