Joanna Rose & Aleksander Perski: Ylitunnollisuus - Eroon suorittamisen pakosta

Kustantaja: Minerva
Julkaisuvuosi: 2010
Sivumäärä: 256 s. 

Kuinka välttää suorittajan sudenkuopat?

Yhä useampi työikäinen kärsii stressistä ja kokee työssään täydellisen uupumisen. Erityisesti nuoret naiset palavat loppuun ja potevat univaikeuksia, väsymystä, vatsavaivoja, toistuvia tulehduksia ja masennusta. He ovat joutuneet tunnollisuusloukkuun, johon itselle asetetut liian suuret tavoitteet ja vaatimukset ovat heidät sitoneet.

Stressitutkija ja Karoliinisen instituutin Stressikeskuksen johtaja Aleksander Perski kuvaa kirjassa niitä psykologisia voimia ja yhteiskunnallisia mekanismeja, jotka johtavat erityisesti nuorten naisten sairastumiseen. Hän opastaa tunnistamaan varhaiset hälytysmerkit ja osoittaa keinoja loukusta ulos pääsemiseen. Kirjan rohkaiseva viesti on, että tasapaino omien vaatimusten ja  muiden ihmisten odotusten välillä on mahdollista löytää.

Oma arvioni: ***