Paula Määttä & Anja Rantala: Tavallisen erityinen lapsi - yhdessä tekemisen toimintamalleja

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2010
Sivumäärä: 259 s. 


Miksi on päädytty puhumaan erityisistä lapsista ja kadotettu tavallinen lapsi? Perheen ja ammattikasvattajien yhteistyö virittyy oikeastaan vain silloin, kun lapsen kehityksestä huolestutaan. Tällöinkin  vastuu mieluusti siirretään erityisasiantuntijoille. Luokittelemalla lapset erityisiksi arjen asiantuntijat - vanhemmat - unohdetaan.

Tavallinen lapsuus ilman leimaamista ja muista lapsista erilleen joutumista kuuluu kaikille. Tässä kirjassa tavallisen erityisiin lapsiin kuuluvat myös ne lapset, joilla on lääketieteellinen diagnoosi. Kaikenlaisille lapsille hyvinvointia tuottavien kehitysympäristöjen rakentamiseen on myös olemassa toimivia työtapoja ja työvälineitä.

Kirjassa tarkastellaan lapsen kehityksen huolenaiheita, kehitysympäristöjen moninaisuutta ja yhteistyön pelisääntöjä sekä tuodaan esille hyväksi havaittuja yhdessä tekemisen toimintamalleja. Kodin, päivähoidon ja koulun arjesta syntyy lapsuus, jonka rakentamiseen tarvitaan yhteistyötä ja kunkin osapuolen asiantuntemusta. Kirjan avulla ammattikasvattaja havaitsee, että erityinen onkin tavallista, ja hänen uskonsa omiin mahdollisuuksiinsa  työskennellä kaikkien lasten kanssa lisääntyy.

Oma arvioni: ****