Ulla Piironen-Malmi & Seija Strömberg: Välittämisen pedagogiikka

Kustantaja: Tammi
Julkaisuvuosi: 2008
Sivumäärä: 198 s,

Kirjassa kerrotaan lapsen kasvusta ja kehityksestä vauvasta murrosikäiseksi ja kasvun tukemisesta välittämisen pedagogiikan näkökulmasta.

Välittämisen pedagogiikka on työn tekemistä sydämellä, kokonaisvaltaista vastuunottoa arjen pienistä tilanteista ja suhteista, jossa kasvatus, opetus, hoito ja huolenpito nivoutuvat aidoksi vuorovaikutukseksi – tavoitteena hyvinvoiva lapsi.

Kirjan tarkoituksena on antaa perhepäivähoitajille, lähihoitajille, lastenohjaajille, koululaisten iltapäiväkerhon ohjaajille, koulunkäyntiavustajille ja muille ammattikasvattajille ajattelemisen aihetta mahdollisuuksista toteuttaa välittämisen pedagogiikkaa omassa työssään. Vanhemmille kirja tarjoaa näkökulman ammatilliseen kasvatustyöhön  ja antaa oivalluksia yhteistyöhön oman lapsen kasvatusympäristössä toimivien kanssa.

Oma arvioni: ***