Raine Valli & Leena Isosomppi: Opetusharjoittelun uudet mahdollisuudet

 

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2008
Sivumäärä: 217 s. 

Opetusharjoittelu on kenties tärkein osa opettajan tutkintoa, ja sen merkitys tulevan opettajan ammatillisessa kasvussa on ratkaiseva. Miten opetusharjoittelu saadaan vastaamaan opetustyön monipuolisuutta?

Tämä teos esittelee uudenlaisen luokanopettajien aikuiskoulutuksen opetusharjoittelujärjestelmän. Teos tuo esiin monia toimivaksi havaittuja aikuispedagogisia ratkaisuja, kuten pienryhmätyöskentelyn, tutkivan oppimisen, moniammatillisen yhteistyön ja nykyaikaisen viestintäteknologian hyödyntämisen. Lisäksi se tarjoaa tietoa harjoittelun ohjauksen pedagogisista käytännöistä. Teoksen tavoitteena on herättää keskustelua opetusharjoittelun kehittämisestä sekä tarjota koulutuksellisia sovellusmahdollisuuksia opetus- ja kasvatusalalle.

Oma arvioni: ***