Tiina Holmberg-Kalenius: Elämää koulukiusaamisen jälkeen

Kustantaja: Gummerus
Julkaisuvuosi: 2008
Sivumäärä: 218 s.

Koulukiusaaminen on yleistä. Pojat kiusaavat yleensä suoraviivaisemmin ja näkyvämmin kuin tytöt, jotka puolestaan saattavat olla mestareita manipuloimaan koko luokan oppilaita, opettajaakin.

Tässä kirjassa Tiina Holmberg-Kalenius kertoo vaikeasti havaittavasta ”hiljaisesta kiusaamisesta” ja hänen omaan tyttäreensä kohdistetusta koulukiusaamisesta kaikkine kipeine tuntoineen ja pimeine hetkineen. Myös monen muun kiusatun kokemuksia kirjan nettipalstoilta lainattujen otteiden kautta. Lapsena koettu trauma vaikuttaa usein vielä vuosikymmenienkin päästä. Miten autan lasta? Paranevatko haavat koskaan? Voiko itse edistää toipumistaan?

Holmberg-Kalenius arvioi erilaisia keinoja, joita käytetään koulukiusaamisen lopettamiseksi. Hän peräänkuuluttaa yleistä asenteiden muutosta ja koulujen tunneilmapiirin kohennusta. Myös kiusatun toipumiseen olisi kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Kirjoittajan itsensä ja hänen perheensä selviytymistarinassa loistaa valon kipinä. Kirja antaa toivoa kaikille kiusatuille, mutta ravistelee samalla pohtimaan koulujemme nykytilaa.

Oma arvioni: ***