Anna-Liisa Lämsä (toim.): Mieli maasta Maseentuneen nuoren kohtaaminen ja tukeminen

masentuneen nuoren kohtaaminen ja tukeminen
PS-kustannus, 2011

Masentunut nuori voi kokea itsensä täysin uupuneeksi ilman sen erityisempää syytä. Jo aivan arkisten asioiden hoitaminen, kuten sängystä ylös nouseminen, saattaa tuntua ylivoimaiselta tehtävältä. Nuori voi kokea itsensä täysin epäonnistuneeksi, arvottomaksi ja erilaiseksi kuin muut.

Tässä kirjassa kerrotaan, mikä nuoruusiän masennuksessa on erityistä ja miten nuorta voidaan auttaa esimerkiksi musiikin, kirjoittamisen tai kuvataiteen keinoin. Kun nuori löytää itselleen ominaisen tavan käsitellä stressiä ja ristiriitaisia tunteita, hän pystyy selviytymään myös aikuistumisen haasteista.

Oma arvioni: Hyödyllistä ja mielenkiintoista luettavaa kaikille nuorten hyvinvoinnin tukemisesta kiinnostuneille
.