Sirpa Oja (Toim.): Kaikille kelpo koulu: Kolmiportaisen tuen toteuttaminen ja kehittäminen

PS-kustannus, 2012


Perusopetuksen kolmiportaisen tuen malleja kehitetään kaikissa kouluissa. Totutut työskentelytavat eivät kuitenkaan vaihdu uusiin vaivatta. Millaisia tuen järjestämiskäytäntöjä on onnistuttu luomaan? Mihin suuntaan koulun toimintakulttuuria tulisi kehittää?

Uudistumiseen tarvitaan monipuolisia rakenteita ja keinoja, joilla kaikkien toimijoiden osallisuutta ja kehittämisosaamista vahvistetaan. Mitä pitää vielä tehdä, jotta kolmiportainen tuki saadaan luontevaksi osaksi koulujen arkea?


Oma arvioni: Kirjassa esiteltyjen konkreettisten kolmiportaisen tuen toteutustapojen ja arviointityökalujen avulla lukija voi pohtia, mitä omassa luokassa, koulussa tai kunnassa tulisi vielä tehdä, jotta koulu olisi kelpo kaikille oppilaille.  Kirjaa voi siis suositella niin opettajille ja rehtoreille kuin opetustoimen johdolle ja kehittäjillekin.