Elaine N. Aron: HSP - Erityisherkkä ihminen

Kustantaja: Nemo
Julkaisuvuosi: 2013
Englanninkielinen alkuteos: The Highly Sensitive Person
Suomentanut: Sini Linteri
Sivumäärä: 246 s.

Onko sinulla voimakas ja vilkas mielikuvitus?
Pidätkö ajoittaista yksinoloa yhtä välttämättömänä kuin hengittämistä?
Ovatko kovat äänet, kirkkaat valot tai ihmispaljous sinulle usein liikaa?
Pitävätkö muut sinua ”ujona” tai ”herkkänä”?


Erityisherkällä ihmisellä on rikas sisäinen maailma, ja hän eläytyy voimakkaasti ympäristön ärsykkeisiin. Monet erityisherkät ovat tarkkanäköisiä, intuitiivisia ja älykkäitä, mutta he saavat helposti liiallisen latauksen hälystä, kiireestä sekä muista ihmisistä. Ylilatautuneena herkkä ihminen voi ahdistua, sulkeutua tai poistua paikalta, minkä perusteella muut saattavat tulkita hänen olevan ujo, vaativa, herkkänahkainen tai poissaoleva. 

Psykoterapeutti Elaine Aron kehitti termin highly sensitive person (HSP) eli erityisherkkä ihminen kuvatakseen ihmisiä, jotka reagoivat tavallista herkemmin ulkoisiin ärsykkeisiin. Tällaisia ihmisiä arvioidaan olevan noin viidennes väestöstä. Ilmiötä ja sen eri osa-alueita on kuvattu muun muassa nimillä tunne- ja aistiherkkä, aistiyliherkkä sekä kuuloherkkä.

Tässä kirjassa Aron opastaa voittamaan tai välttämään ylilatautumisen tunteen, kasvattamaan itseymmärrystä ja kääntämään taipumuksen eduksi. Hän kertoo erityispiirteen vaikutuksista lapsuuteen, sosiaalisiin suhteisiin, rakkauselämään, uraan sekä alttiuteen taiteelle ja henkisyydelle. Aron antaa ohjeita myös erityisherkän ihmisen työnantajille, opettajille ja heitä eri tilanteissa kohtaaville hoitoalan ammattilaisille.


Oma arvioni: Tämä kirja on varsin informatiivinen. Ja mikä yllättävintä, tekstiä lukiessa saattaa hyvinkin löytää itsensä, vaikka ei olisi aiemmin ajatellut olevansa erityisherkkä. Onneksi kirja osoittaa sen, että kyseessä on ominaisuus, jonka voi kääntää edukseen, eikä vika, josta on keinolla millä hyvänsä päästävä eroon.

Ja erityisherkkyyskin ja sen vaikutukset ovat aina yksilöllisiä. Suosittelen kirjaa todella lämpimästi kaikille erityisherkille ihmisille ja heidän läheisilleen. Eikä tämän kirjan lukeminen olisi pahitteeksi opettajillekaan, sillä todennäköisyys erityisherkkyyden omaavan oppilaan tai opiskelijan kohtaamiseen työssä on varsin suuri. Teoksen lukeminen avartaa ajattelua ja korjaa erityisherkkyyteen liittyviä virheellisiä käsityksiä. Pikalukua ei tämän kirjan kohdalla todellakaan kannata harrastaa – teos kannattaa lukea hitaasti ja perusteellisesti pohdiskellen.

Lukulampun kesäkirjahaasteesta tämän kirjan kohdalle osui ja upposi ”Kirja, joka tekee minulle hyvää” –lukuehto. Kirjan lukeminen kun auttoi minua ymmärtämään entistä paremmin itseäni ja tapaani reagoida erilaisissa tilanteissa.