Emilia Karjula (toim.): Kirjoittamisen taide & taito

Kustantaja: Atena
Julkaisuvuosi: 2014
Sivumäärä: 272 s.

Luova kirjoittaminen on paitsi taitoa ja sinnikkyyttä myös taidetta

K
äsitys kirjailijasta itseoppineena nerona on vanhentunut. Kirjoittaminen on taito, jota voi opetella ja harjoitella. Kirjoittamisen taide ja taito keskittyy kirjoittajan työn käytännön kysymyksiin unohtamatta käsitteellistäviä ja kontekstualisoivia näkökulmia. Teoria ja käytäntö yhdistyvät artikkeleissa sujuvasti, ja monet teksteistä soveltuvat eri tekstilajien kirjoittamisen tueksi sekä luovaa kirjoittamista opiskeleville että muille asiasta kiinnostuneille.

Artikkelit jakavat Turun yliopiston luovan kirjoittamisen oppiaineeseen kertynyttä tietoa ja osaamista aiheinaan muun muassa traditioiden merkitys kirjoittamisessa, kirjoittajan tausta-aineistot, proosan rakenne, kertojaratkaisut, omaelämäkerrallinen kirjoittaminen, kirjoittajaidentiteetti ja palautteen merkitys, yhteiskirjoittaminen, kirjoittamisen muusat, diskursiivinen vallankäyttö sekä käsikirjoituksen julkaiseminen ja kirjailijan työ.

Oma arvioni: Monipuolinen, innostava ja uusia ajatuksia herättävä kokoelma tekstejä, joiden keskiössä on luova kirjoittaminen – tuo harjoiteltavissa ja aina hiottavissa oleva taito ja kiehtovan moniääninen taiteenlaji. Teoreettisen tarkastelun ohella teoksessa on läsnä myös vahva kirjailijanäkökulma. Suosittelen kirjaa kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille. Teoksen lohdullinen sanoma on se, että jos löytyy halua kirjoittaa ja kertoa tarina, kaikki muu on kestettävissä, kuten kirjailija Niina Repo artikkelissaan toteaa. Minä ainakin jatkan sekä lukemista että kirjoittamista.