Hannu Simola: Koulutusihmeen paradoksit: Esseitä suomalaisesta koulutuspolitiikasta

Kustantaja: Vastapaino
Julkaisuvuosi: 2015
Sivumäärä: 350 s.

K
oulutusihmeen paradoksit kokoaa yhteen kasvatussosiologian professori Hannu Simolan keskeisimpiä kirjoituksia koulutuksesta viime vuosikymmenen ajalta. Simola on Suomen kansainvälisesti arvostetuimpia koulutustutkijoita.

Teos avaa uudenlaisen kriittisen mutta samalla realistisen näköalan koulutuksen kehittämiseen. Simolan teksteissä on vahva tieteellinen ja teoreettinen pohja, mutta silti hän päätyy usein käytännöllisiin, vallitsevia totuuksia kyseenalaistaviin johtopäätöksiin. Teos onkin eräänlainen koulutuspoliittisen toisinajattelun käsikirja.

Simola keskittyy esseissään ennen kaikkea suomalaisen koulutuspolitiikkaan ja sen historialliseen kehkeytymiseen. Opettajan, tutkijan ja tinkimättömän ajattelijan auktoriteetilla hän pohtii koulun kehittämisen vaikeutta, markkinaliberalistisen koulutuspolitiikan vaikutuksia sekä Suomen PISA-menestyksen syitä. Miten suomalainen koulu on voinut pärjätä, vaikka se tekee kaiken vasten valtavirran oppeja?


Oma arvioni: Koulutus on maassamme muuttunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana jopa enemmän kuin koskaan ennen. Mutta kaikki muutokset eivät ole kuitenkaan juuri sellaisia kuin oletamme niiden olevan. Jos oppilas kykeni aiemmin ikään kuin piiloutumaan muiden oppilaiden joukkoon, mutta tänä päivänä yksilöllisyyttä korostettaessa se ei enää oikein onnistukaan. Ja valitettavasti on toisaalta niinkin, että yksilöllinen opetus ja sitä kautta myös oppiminen jäävät edelleen usein pelkkien puheiden tasolle. Tämä ei ole ihme, sillä luokkakoot jatkavat kasvamistaan. Opettajien työ on siis kaikkea muuta kuin helppo. Pehmeitä arvoja edustavat puheet yksilön tärkeydestä, mutta todellisuus koulumaailmassa – ja koko yhteiskunnassamme on usein huomattavasti kovempi.

Uskon, että tavalla tai toisella jatkuvien muutospaineiden alla olevalla koulutuskentällä toimivat henkilöt saavat tästä kriittisen tarkkanäköisestä esseekokoelmasta taatusti paljon ajattelemisen aiheita.