Heli Pruuki, Raili Tiihonen & Minna Tuominen: Toisenlainen tie – Tahaton lapsettomuus, kriisi ja selviytyminen

Kustantaja: Kirjapaja
Julkaisuvuosi: 2015
Sivumäärä: 155 s.

T
ahaton lapsettomuus on ongelma, joka kohtaa liki joka viidettä suomalaista paria. Lasta kaipaavat myös monet yksin elävät. Osa lapsettomuuden kohdanneista saa lapsen hedelmällisyyshoitojen tai adoption kautta, osalle lapsettomuudesta muodostuu pysyvä osa elämää.

Millaisia asioita lapsettomuuden kohtaava käy psyykkisesti läpi? Voiko surua jostakin jota ei ole ja jota yhä kenties toivotaan näyttää vai onko se ”äänioikeudetonta”? Entä mitä on surra asiaa naisena ja miehenä? Millaisia kysymyksiä hedelmällisyyshoitoihin liittyy, ja miten toivon ja epätoivon jatkuva vaihtelu vaikuttaa ihmiseen ja läheisiin ihmissuhteisiin? Teos lähestyy aihetta selkeästi ja myötäeläen – tie eteenpäin avautuu omien tunteiden tunnistamisesta.

Oma arvioni: Toisenlainen tie tarjoaa paljon tietoa erilaisista näkökulmista tästä edelleen varsin vaietusta mutta samalla kuitenkin melko yleiseisestä ongelmasta. Kirjan lukemisen jälkeen on entistä helpompi ymmärtää, että jokainen toisenlainen tie on yksilöllinen. Kriisistä selviytymiseenkin on olemassa erilaisia ratkaisuja. Kirja on koskettavaa luettavaa. Se osoittaa monin tavoin ainakin sen, että tahattomasta lapsettomuudesta voi ja kannattaa puhua avoimesti, edes jollekin.