Janne Viljamaa: Narsistin lapsena – Pitkä tie itsenäisyyteen

Kustantaja: Minerva
Julkaisuvuosi: 2015
Sivumäärä: 216 s
.


M
inkälaista on kasvaa narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän vanhemman lapsena? Miten löytää tie alistuneisuudesta itsenäisyyteen, vähättelystä vahvaan itsetuntoon?

Kirjassaan sosiaalipsykologi Janne Viljamaa luonnehtii narsistiäidin ja -isän persoonallisuutta, käsittelee alistavan kasvatusympäristön lapselle tuottamaa pelkoa, ahdistusta ja häpeää sekä antaa ajatuksia itsetunnon vahvistamiseksi.

Vanhemman tulisi antaa lapselle turvaa, hoitoa, tukea, rakkautta ja välittämistä. Itsekeskeinen narsisti ei tähän kykene, vaan hän voi pahimmassa tapauksessa alistaa lapsen, nöyryyttää tätä ja tai olla täysin välinpitämätön lapsen tarpeista.

Narsistivanhemman varjossa kasvaminen lyö tavallisesti ainakin jonkinlaisen jäljen minuuteen. Yleisiä vaurioita ovat ahdistus, masennus, kyvyttömyys sietää stressiä ja erilaiset aggressionsäätelyongelmat. On tärkeää löytää keino estää se, ettei lapsesta tule samanlaista narsistia kuin vanhemmistaan.

Oma arvio: Koskettavaa luettavaa vaikeasta aiheesta. Tämä on kirja, joka jokaisen lasten ja nuorten parissa työskentelevän olisi ehdottomasti syytä lukea. Tämän ajatuksia herättävän teoksen lohdullinen sanoma on se, että esimerkiksi harrastustoiminnasta on mahdollista saada eväitä vahvaan itsetuntoon, jos vanhemmilta ei saa tukea ja kannustusta. Valitsin tämän kirjan alunperin luettavaksi pysähdyttävän kansikuvan perusteella.