Markku Lappalainen: Miksi aivot sanovat ei – Opi uusi tapa ajatella

Kustantaja: Minerva
Julkaisuvuosi: 2015
Sivumäärä: 294 s.


T
unteilla on ylivalta inhimillisessä käyttäytymisessä. Aivojen tapa toimia ei ole ensisijaisesti ajattelu, vaan muistiin ja tunteisiin perustuva reagointi kyllä/ei - kaavan mukaisesti. Kun meitä kohtaa uusi asia, aivomme sanovat EI.

Kulttuurissamme arvostetaan kriittistä ajattelua, ja kielteisyys nähdään voimalliseksi keinoksi saada totuus selville. Kriittisestä ajattelusta kuitenkin puuttuvat luovat ja muotoilevat ainesosat, jotka ovat tarpeen käytäessä käsiksi ongelmiin.

Uudenlaisen ajattelun avulla voimme päästä eroon kaavamaisista reagointitavoista. Kun opimme havainnoimaan omaa käyttäytymistämme, voimme ymmärtää itseämme ja myös muuttuvaa maailmaa ympärillämme.

Markku Lappalainen on kerännyt avuksemme alan tärkeintä kansainvälistä tutkimustietoa (jota tarjoavat mm. lateraaliajattelun kehittäjä Eduard de Bono, aivotutkimuksen uranuurtaja Antonio Damasio ja tunneälyn pioneeri David Goleman) ja kehittänyt sen varaan rakentuvaa uutta ja innostavaa tapaa ajatella.

Näkökulman vaihtaminen mahdollistaa monet tärkeät asiat päivittäisessä elämässä kuten huumorin, luovuuden ja positiivisen tavan selvitä päivän ongelmista.

”Jokainen epäonnistuminen voidaan tulkita myös kokemukseksi, joka auttaa uuteen alkuun.”

Oma arvioni: Tiivistän tämän kirjan keskeisen sanoman seuraavaan suoraan lainaukseen: ”
”Ellemme osaa kuvitella jotain, mitä ei vielä ole, emme voi myöskään saavuttaa sitä. On unelmoitava mahdollisuuksista ja sitten yritettävä toteuttaa niitä.” Jos haluat tietää asiasta lisää, kannattaa lukea koko kirja.