Markku Ojanen: Murra onnellisuuden esteet

Kustantaja: Minerva
Julkaisuvuosi: 2013
Sivumäärä: 125 s.M
ikä estää meitä olemasta onnellisia? ”Onnellisuusprofessori” Markku Ojanen paneutuu teoksessaan kaikkiin niihin asioihin, joiden usein koemme olevan itsemme ja onnellisen elämän välissä. Onko syy tyytymättömyyteemme sittenkään ulkoisissa olosuhteissa?

Onko onnellisuus vain muutamia elämän huippuhetkiä vai onko kyse pitempään jatkuvasta perustilasta, kenties persoonallisuuden piirteestä? Markku Ojanen vastaa: onnellisuudessa on kysymys pitkäaikaisesta perustilasta.

Onnen lähteitä ja esteitä on pohdittu kautta ihmiskunnan historian. Ojanen etsii vastauksia ihmisen sisimmästä: ajatuksista ja asenteista. Ja antaa kullanarvoisia ohjeita onnellisuuden esteiden raivaamiseen. Onnellisuus on taito, joka on opittavissa.

Oma arvioni: Ajatuksia herättävää luettavaa, jota voin suositella kaikille, sillä uskon jokaisen meistä pohtivan aika ajoin omaa onnellisuuttaan. Ojanen toteaa seuraavaa: ”Onnellisuutta alentaa kiusaaminen, väheksyminen, alistaminen, sortaminen, eristäminen, hyväksikäyttö ja väkivalta. Myös sairaudet, menetykset ja epäonnistumiset alentavat onnellisuutta, kun niitä kasautuu lyhyelle ajalle paljon. -- Ihmiset reagoivat näihin asioihin eri tavoin: yksi masentuu, toinen katkeroituu, kolmas sisuuntuu ja neljäs uskoo niiden vahvistavan häntä.”