Annarilla Ahtola (toim.): Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen


Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2016
Sivumäärä: 330 s.


Psyykkinen hyvinvointi luo oppimiselle perustan.
K
aikki lienevät yhtä mieltä siitä, että koulussa on tärkeää lisätä hyvinvointia ja ehkäistä ongelmia, mutta miten se käytännössä tehdään? Miten opettaja voi parhaiten hyödyntää psykologista tietämystä ja osaamista omassa työssään?

Psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi tarvitaan tietoa siitä, mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun. Tässä kirjassa kerrotaan, miten koulussa voidaan yhteisöllisen opiskeluhuollon avulla vahvistaa kaikkien oppilaiden psyykkistä hyvinvointia ja ehkäistä ongelmia.

Kirjassa perehdytään muun muassa siihen, miten häirikkö hiljennetään hyvällä, kuinka oppimisen edellytyksiä kuten turvallisuuden tunnetta lisätään käytännössä ja miten ryhmän vuorovaikutus saadaan muutettua entistä paremmaksi. Teoksessa tarkastellaan myös, mihin digitaalisen oppimisen ylikorostaminen saattaa johtaa ja kuinka psykologin konsultaatiosta on apua opettajan työssä.

Oma arvioni: Perusopetus on tällä hetkellä monenlaisten muutosten keskellä. Maailma muuttuu jatkuvasti, ja koulun olisi pysyttävä kehityksessä mukana. Enää ei riitä perinteinen tiedonjakaminen, tarvitaan muun muassa tunnetaitojen kehittämistä.

Tämä tuore ja monipuolinen kirja valottaa ennen kaikkea psyykkisen hyvinvoinnin edistämisen merkitystä ja keinoja osana koulutyön arkea. Huomiota saavat muun muassa koulukiusaamisen vähentäminen, oppilaiden temperamenttierojen  tunnistaminen ja tietoisen läsnäolon harjoittaminen. Monet käytännön esimerkit ja omien näkemysten pohdintaan kannustavat kysymykset toimivat inspiraation lähteinä.

Suosittelen kirjaa lämpimästi varsinkin kaikille niille perusopetuksen opettajille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita omien oppilaidensa kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja oman työnsä kehittämisestä. Tämä ajankohtainen teos tarjoaa arvokasta tietoa myös kaikille opettajaksi opiskeleville.