Martti Hellström, Peter Johnson, Asko Leppilampi & Pasi Sahlberg: Yhdessä oppiminen – Yhteistoiminnallisuuden käytäntö ja periaatteet

Kustantaja: Into
Julkaisuvuosi: 2015
Sivumäärä: 265 s.


Kohti oppimisen vallankumousta

Y
hteistoiminnallisessa oppimisessa oppilaat vetävät yhtä köyttä ja opettaja innostaa ja ohjaa. Yhdessä oppien syntyy sosiaalisia taitoja, oppimisen iloa ja positiivista yhteisöllisyyden tunnetta.

Yhdessä oppiminen on alan perusteos, joka avaa yhteistoiminnallisuuden perusteet ja menetelmät selkeästi, oivaltavasti ja havainnollisesti. Teos kertoo, kuinka opettajat, koulut ja päättäjät voivat yhdessä rakentaa parempaa oppimista Suomessa ja koko maailmassa. Miten jokainen voi löytää vahvuutensa ja intohimonsa?

Oma arvioni: Tämä teos kannattaisi jokaisen opettajan ja päättäjän lukea, sillä peruskoulullamme ei ole varaa jäädä polkemaan paikoilleen. Sen on pystyttävä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin – ja muutos huomisen varalle kannattaa aloittaa jo tänään. Kirja on inspiroiva ja innostava. Sen ”opit” ovat oikeastaan sovellettavissa kaikilla koulutusjärjestelmän tasoilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon. 

Kirjan kysymykset ja yhteistoiminnalliset tehtävät auttavat lukijaa reflektoimaan omia käsityksiään oppimisesta ja opettamisesta, niiden nykytilasta ja tulevaisuuden visioista. 

Itseäni viehättää erityisesti tavoite kunkin oppijan vahvuuksien tunnistamisen ja tunnustamisen tärkeyden korostumisesta uudessa opetussuunnitelmassa. Eri asia on sitten se, miten hyvin tässä tehtävässä milloinkin onnistutaan. Hyvin toteutetuna ja ohjattuna aito yhteistoiminnallinen oppiminen antaa jokaisella ryhmän jäsenelle tunteen siitä, että hän on tärkeä osa kokonaisuutta ja hänen panostustaan tarvitaan yhteistoiminnan onnistumiseksi.