Essi Jäntti (toim.): Täyttä elämää ADHD:n kanssa

Kustantaja: Karisto
Julkaisuvuosi: 2015
Sivumäärä: 270 s.


T
äyttä elämää ADHD:n kanssa on kokoelma ADHD-oireisten ja heidän läheistensä omakohtaisia kirjoituksia. Elämänmakuinen kirja lisää kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ymmärrystä oireyhtymästä ja toimii myös vertaistukena. Tarkkaavuushäiriö ADHD:ta esiintyy noin seitsemällä prosentilla suomalaisista.
ADHD:hen liitetään yhä paljon vääriä uskomuksia, eikä ADHD-oireisten kokemuksia aina ymmärretä. Tietoisuudella ADHD:stä ja oikeanlaisella tuella on suuri merkitys niin oireisille ja heidän läheisilleen kuin koko yhteiskunnalle: tunnistamaton ja hoitamaton ADHD lisää syrjäytymisriskiä, mutta toisille ADHD on myös voimavara.

Kirjaan on koottu niin oireisten kuin heidän läheistensäkin kertomuksia elämästä ja arjesta, ilonaiheista ja selviytymiskeinoista, sekä erikseen lasten ja nuorten kokemuksia. Kirjoitusten keruun on toteuttanut Vaasan seudun ADHD-yhdistys.
Oma arvioni: Elämänmakuinen ja rehellinen kirja täynnä tarinoita elämästä ADHD:n kanssa. Kirja osoittaa varsin hyvin sen, että AD(H)D on ilmiönä varsin monimuotoinen ja sen vaikutukset yksilön elämään voivat vaihdella laidasta laitaan. Itselleni ehkä hieman yllättävää oli se, kuinka moni oli saanut kyseisen diagnoosin vasta aikuisena, vaikka merkkejä oli usein nähtävissä jo pienestä pitäen.

Kirja kannattaa lukea ihan kenen tahansa, mutta erittäin lämpimästi suosittelen sitä kaikille opettajille koulutusasteeseen katsomatta.