Krisse Lipponen, Anneli Litovaara & Antero Katajainen: Voimaa – hyvän elämän polku

Kustantaja: Duodecim
Julkaisuvuosi: 2016
Sivumäärä: 294 s.

H
yvää elämää saa ja kannattaa tavoitella. Myönteinen ajattelu koostuu arvostavasta suhtautumisesta, aidon kiinnostuksen osoittamisesta ja ystävällisyydestä. Vaikeuksista voi jopa kasvaa, ei vain selvitä. Hyvän elämän rakennuspalikat ovat tutkimustietoon perustuvia huomioita hyvälle elämälle ominaisista tekijöistä ja siitä, miten niihin voi vaikuttaa.
Voimaa – hyvän elämän polku pohjaa vuosikymmenien työnohjauskokemukseen, hyvinvointikursseihin ja psykoterapiatyöhön sekä alan tieteelliseen tutkimukseen. Kirjaan on koottu kirjoittajien yhdessä asiakkaiden ja kurssilaisten hyödyllisiksi kokemia ajatusmalleja ja lähestymistapoja. Malleja oman itsensä hyvinvoinnin vahvistamiseksi tarkastellaan useasta eri näkökulmasta. Esimerkit ja harjoitteet avaavat yksilöllisiä keinoja jokaiselle kiinnostuneelle.
Hyvä elämä ja onnellisuus eivät tarkoita sitä, että kaiken aikaa tuntuisi hyvältä. Läpi kirjan on hyvä muistaa: onnellisuus ei ole tavoite sinänsä, se on sivutuote hyvän elämän elämisestä, itselle oikeiksi ja merkityksellisiksi koettujen tekojen tekemisestä.
Oma arvioni: Monipuolinen, innostava ja voimaa antava kirja, jota voin lämpimästi suositella kaikille omaa elämänpolkuaan kulkeville. Hyvä elämä on jokaiselle meistä erilainen ja onnenlähteet yksilöllisiä, mutta itsemyötätunto on hyväksi kenelle tahansa.