Kari Enqvist, Ilari Hetemäki & Teija Tiilikainen (toim.): Kaikki vapaudesta


Kustantaja: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2017
Sivumäärä: 311 s.


K
uka saa puhua puolestani? Mihin minulla itselläni on valtaa, mihin vapaus? Kuinka maailma rajoittaa vapauttamme? Piileekö vapaudessa velvollisuuksia?
Kaikki vapaudesta uppoutuu vapauden rajankäynteihin.
Mahdollisen ja mahdottoman erottava raja on liukuva. Tuon rajan paikasta neuvottelevat jatkuvasti erilaiset vastinparit – me ja he, ihminen ja luonto, yksilö ja valtio. Monet ennen ehdottomat rajat ovat liudentuneet: valtiota ei rakenneta enää yhden kansallisuuden varaan, uskonnoista voi poimia itselle sopivimmat tavat. Samalla uusia, utopistiseltakin kuulostavia mahdollisuuksia tuntuu olevan aivan ulottuvillamme. Geenejä ja luonnon rakenteita muokkaamalla voidaan parantaa sairauksia ja kenties jarruttaa ihmiskehon väistämätöntä rappeutumista.
Lisääntyvä vapaus saattaa toisinaan kääntyä itseään vastaan: pystymmekö oman hyvinvointimme kannalta järkeviin valintoihin tavarapaljouden ja nokkelien mainostajien armoilla? Kykenemmekö seulomaan kohtaamastamme tietotulvasta toden ja valheen?
Oma arvioni: Kaikki vapaudesta on ajankohtainen ja ajattelua stimuloiva teos vapauksista ja vastuista. Kirjassa eri alojen asiantuntijat tuovat esille monenlaisia näkemyksiä tähän dynaamiseen teemaan.