Mikko Myllykangas & Petteri Pietikäinen (toim.): Ajatusten lähteillä. Aatteiden ja oppien historiaa

Kustantaja: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2017
Sivumäärä: 423 s.

I
hmisiltä on luontevaa kysyä, mistä he ovat kotoisin tai kuinka hyvin he tuntevat sukujuuriaan. Harva tohtii kuitenkaan tiedustella, mistä keskustelukumppanin ajatukset ovat peräisin. Elämme harhassa, että ajatuksemme olisivat omiamme, vaikka valtaosa uskomuksistamme on vain lainoja aikaisemmilta sukupolvilta.
Aate- ja oppihistoria tutkii näitä käsitysten ja oppirakennelmien vaiheita. Nykyhetkessä on tärkeää ymmärtää, millaisia näkemyksiä ja päättelykulkuja on kätkeytynyt erilaisten hyviksi tai huonoiksi koettujen historiallisten tapahtumien taustalle. Kaikki ihmisten teot pohjautuvat lopulta jonkinlaisiin ajatuksiin.
Ajatusten lähteillä esittelee aate- ja oppihistoriallisen tutkimuksen perusteita ja käy läpi esimerkkitapausten avulla muun muassa tunneteorioita, utopioiden historiaa ja yhdysvaltalaisen liberalismin edistysihanteita. Teos myös osoittaa, kuinka psykiatriset tai lääketieteelliset käsitykset vaikkapa tuberkuloosista, mielisairauksista ja itsemurhasta voivat ohjata koko yhteiskunnan suuntaa.
Oma arvioni: Monipuolinen, mielenkiintoinen ja ajattelua avartava teos aate- ja oppihistoriasta. Ihan kevyimmästä päästä kirjan tekstit eivät ole, joten suosittelen kirjan lukemista niille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita sen teemoista.