Eveliina Talvitie: Keitäs tyttö kahvia – Naisia politiikan portailla


Kustantaja: WSOY
Julkaisuvuosi: 2013
Sivumäärä: 334
s.
Mikä on naisen paikka tasa-arvoisessa Suomessa?

K

uinka nainen nousee ministerin asemaan tai kasvaa kansainväliseksi poliitikoksi? Miten naiset valtaa käyttävät ja mikä saa heidät siitä luopumaan? Onko naiseudella politiikassa merkitystä? Pitäisikö ollakaan? Entä kun lasikatto lyödään sirpaleiksi, mitä siitä seuraa?

Keitäs tyttö kahvia esittää sumeilemattomia kysymyksiä sukupuolisidonnaisista hyvä veli -verkostoista ja kertoo siskojen omista selviytymiskeinoista. Rohkeissa aikalaishaastatteluissa monet tunnetut sekä vähemmän tunnetut naispoliitikot kertovat unelmistaan, onnistumisistaan ja kompuroinneistaan politiikan portailla. Kotimaisista huippupoliitikoista mukana ovat mm. Tarja Halonen, Elisabeth Rehn, Heidi Hautala, Mari Kiviniemi, Suvi-Anne Siimes, Maria Guzenina-Richardson, Henna Virkkunen, Nasima Razmyar ja Päivi Räsänen.

Oma arvioni: Vaikka kirjan julkaisemisesta on vierähtänyt jo muutama vuosi, on se sanomaltaan tänä päivänäkin oikeastaan hämmästyttävän ajankohtainen: tytöttelyä tapahtuu varmasti edelleen paljon varsinkin perinteisillä miehisillä aloilla. Sukupuolella tuntuu siis olevan usein väliä.

Haastatellut naiset osoittavat kuitenkin omalla esimerkillään, että kovalla työllä ja päättäväisyydellä on mahdollista murtaa naisille annettuja traditionaalisia rooleja, ja tulla valituksi vaikka presidentiksi. Nainen voikin olla lopulta se kovin ”jätkä”. Edelleen puhutaan paljon siitäkin, kuinka vaikeaa on yhdistää työ ja perhe. Mutta on uran ja äitiyden yhdistämisessä onnistuttu jo pitkään. Tästäkin kirjassa on lukuisia hyviä esimerkkejä. Naisista on moneksi.