John Gillard: Luovan kirjoittajan työkirja – 20 kirjailijaa, 70 sormiharjoitusta


Kustantaja; Art House
Julkaisuvuosi: 2017
Englanninkielinen alkuteos: Creative Writer’s Notebook: 20 Great Authors & 70 Writing Exercises
Suomentanut: Urpu Strellman
Suomalaisten kirjailijoiden osuudet laatinut: Jani Saxell
Sivumäärä: 192 s.L
uovan kirjoittajan työkirja on innostava opas kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille. Se piirtää tiiviin kokonaiskuvan 20 merkittävän kirjailijan urasta, teoksista ja tyylistä, mutta ennen muuta se sisältää lukuisia tehtäviä, joiden avulla kirjailijoiden tekniikoita voi kokeilla itse.
Kirjallisia sormiharjoituksia on esimerkiksi
tajunnanvirtaisesta monologista (James Joyce)
erillisten kuvien ja metaforien yhdis­tämisestä (Franz Kafka)
epäluotettavan kertojan käyttämisestä (Katja Kettu)
vuoropuhelun rakentamisesta (Douglas Coupland).
Luova kirjoittaja pääsee kokeilemaan kattavasti kirjoittamisen keskeisiä osa­alueita: henkilöhahmojen, tapahtumapaikkojen ja juonen kehittelyä, puhekielen hyödyntämistä sekä erilaisia kerronnallisia ja kielellisiä tekniikoita. Sormiharjoitusten myötä hahmottuu kirjoittamisen kokonaisvaltaisuus, ja kuuluviin alkaa päästä myös kirjoittajan oma ääni.
Oma arvioni: Kirja, jonka harjoitusten pariin tulen varmasti palaamaan vielä usein – vaikka en fiktiota juuri kirjoitakaan.
Suosittelen tätä monipuolista ja inspiroivaa kirjaa kaikille kirjoittamisesta kiinnostuneille.