Jarno Paalasmaa (toim.): Lapsesta käsin – Kasvatuksen ja opetuksen vaihtoehtoja

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2011
Sivumäärä: 364 s.


V

äitetään, että tiedon määrä kaksinkertaistuu joka toinen vuosi. On päivänselvää, ettei koulun keskeinen tehtävä voi olla enää tiedon välittäminen. Vaihtoehtopedagogiikoissa korostuvat sekä lapsilähtöisyys että toiminnallisuus, tekemällä oppiminen ja ylipäätään aktivoiva kasvatus.

Tässä kirjassa kerrotaan, miksi tarvitsemme opetuksen ja kasvatuksen vaihtoehtoja ja millaisia vaihtoehtoja on tarjolla. Kirjassa esitellään sekä vaihtoehtopedagogiikkojen juuria että nykyisiä koulujen ja päiväkotien käytäntöjä. Teoksessa luodaan myös kuvaa siitä, millaisia uusia opetuksen ja kasvatuksen toteuttamistapoja tulisi ottaa huomioon tulevaisuudessa.

Kirja on vahva ja monipuolinen puheenvuoro siihen, mitä lapsikeskeisyys ja vapaus tarkoittavat kasvatuksessa ja opetuksessa. Kirjoittajina on sekä tunnettuja kasvatustieteilijöitä että vaihtoehtoisia pedagogiikkoja työssään toteuttavia opettajia ja kasvattajia.

Oma arvioni: Vaikka kirja ei enää ihan uusi olekaan, kannattaa siihen tutustua, jos lapsilähtöinen pedagogiikka kiinnostaa. Opiskelijoille tiedoksi, että kirjassa esitellään muun muassa steiner-, montessori, freire- ja freinet-pedagogiikan ydinajatuksia ja pohditaan myös pedagogisen rakkauden merkitystä. Ja kirjan lähdeluettelon avulla pääsee kätevästi itseään eniten kiinnostavien teemojen äärelle.