Kati-Pupita Mattila: Lapsen vahvistava kohtaaminen


Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2011
Sivumäärä: 155 s.

V

ahvistava kohtaaminen alkaa turvallisen aikuisen viestistä, että minua kiinnostaa, mitä sinulle kuuluu. Silloin aikuinen ei kohtaa lasta uteliaisuuden takia vaan siksi että haluaa pitää hänestä huolta ja tukea kasvussa.

Lapsen kohtaaminen on erityistä, sillä lapsuudessa luodaan perustaa elämänuskolle ja -rohkeudelle. Lapsi muodostaa käsitystään siitä, minkälainen hän itse on ja minkälaisia muut ihmiset ovat. Vahvistavan kohtaamisen keskeinen tavoite on auttaa ja tukea lasta. Vahvistus ei tule vakuuttelusta eikä ulkonaisesta sanahelinästä. Se tulee toistuvista kelpaavuuden ja huolenpidon kokemuksista, joita lähiaikuiset voivat lapselle välittää osoittamalla, että hänestä huolehtiminen on hyvä asia, joka tehdään mielellään.

Tämä kirja kuvaa lapsen hyvää ja vahvistavaa kohtaamista turvallisen aikuisen kanssa arjen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Keskeisiä teemoja ovat lapsen persoonan kunnioittaminen ja lapsen arvon ymmärtäminen. Erityisen tarkastelutilan saa lapsen surun kohtaaminen.

Oma arvioni: Hyödyllistä luettavaa ihan kaikille aikuisille, toimimme sitten virallisina kasvattajina tai emme. Jokainen lapsi ansaitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi – siis kohdatuksi omana ainutkertaisena itsenään.  Lapselta ei tule odottaa täydellisyyttä, emmehän me aikuisetkaan sellaisia ole. Täydellistä vanhemmuuttakaan ei siis ole olemassa, välittävä, hyväksyvä ja läsnä oleva aikuisuus riittää onneksi pitkälle. Ja jos omat voimavarat eivät riitä, apua ja tukea on mahdollista saada. Jos aikuinen hyväksyy oman keskeneräisyytensä, on hänen helpompi kohdata se lapsessakin. Emme ole koskaan valmiita, mutta vahvistavan kohtaamisen kokemus tekee matkastamme helpomman kulkea.