Risto Saarinen: Oppi luottamuksesta


Kustantaja: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2017
Sivumäärä: 208 s.


I

hminen toimii yhteiskunnassa ja läheissuhteissaan keskinäisen luottamuksen varassa. Luottamus korostuu nykypäivän talous- ja työelämässä, mutta toisaalta juuri näiden elämänalueiden epävakaus ja ennustamattomuus murentavat ihmisten luottamusta. Luottamuksen rapautumista pidetään kasvavana ongelmana yhteiskunnassa. Mutta mitä luottamus pohjimmiltaan on?

Oppi luottamuksesta uppoutuu kysymykseen ihmistieteiden ja aatehistorian näkökulmasta. Tarinoita ja esimerkkejä painottava kirjoitustyyli tuo pohdinnan lähelle lukijaa. Työelämälle tärkeän luottamuksen lisäksi pohditaan luottamuksen suhdetta uskollisuuteen, haavoittuvuuteen ja myötätuntoon.

Luottamus ei tarkoita pelkästään ennustettavuutta muiden ihmisten ja maailman toiminnassa. Se on myös toimijan kykyä empatiaan ja avoimuuteen. Kun luottamuksen molemmat puolet toimivat kunnolla, ihmiset voivat saada toistensa kanssa aikaan enemmän kuin yksin.

Oma arvioni: Täytyy tunnustaa, etten ole oikeastaan koskaan erityisemmin miettinyt, kuinka monitahoinen ilmiö luottamus onkaan. Vaikeaksi asiaksi sen olen kyllä monissa yhteyksissä kokenut, mutta silti. Saarisen tuore ja monipuolinen teos avasi ainakin minun silmiäni katsomaan sekä itseäni että toisia ihmisiä luottamuksen näkökulmasta entistä tarkemmin. Luulenpa, että niin saattaa käydä sinullekin, jos luet tämän ”valistavan” kirjan.