Sara Hedrenius & Sara Johansson: Kriisituki – Ensiapua onnettomuuksien, katastrofien ja järkyttävien tapahtumien käsittelyyn


Kustantaja: Tietosanoma
Julkaisuvuosi: 2016
Ruotsinkielinen alkuteos: Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser: att stärka människors motståndskraft  
Suomentanut: Urpu Strellman
Sivumäärä: 335 s.
Miten auttaa järkyttäviä tapahtumia kokeneita lapsia ja aikuisia? Miten tukea heitä tavalla, joka vahvistaa heidän psyykkistä kestävyyttään ja edesauttaa toipumista?

K

riisituki kertoo, kuinka ihminen reagoi vaikeita asioita kohdatessaan, olipa kyseessä läheisen kuolema, väkivallan uhriksi joutuminen, vaikean diagnoosin saaminen, vammautuminen, avioero, luonnonkatastrofi tai suuronnettomuus. Se kuvaa, millaiset reaktiot ovat luonnollisia, millainen tuki on tarpeen missäkin vaiheessa ja milloin tapahtuman kokenut tarvitsee hoitoa. Erityistä huomiota kirjassa kiinnitetään lasten ja nuorten kanssa toimimiseen sekä siihen, miten vahvistaa ihmisen luontaista kestävyyttä, resilienssiä.

Kriisituki on kirja kaikille sairaanhoitajille, lääkäreille, psykologeille, psykoterapeuteille, sosiaalityöntekijöille, opettajille, poliiseille, henkilöstövastaaville, kriisityöntekijöille ja muille, jotka kohtaavat työssään tukea tarvitsevia ihmisiä.

Oma arvioni: Varsin kattava ja informatiivinen ”paketti” erilaisissa kriiseissä olevien ihmisten auttamisen tueksi. Suosittelen sitä lämpimästi kaikille, jotka kohtaavat työssään tuen tarpeessa olevia ihmisiä – lapsia tai aikuisia.