Sauli Puukari, Kristiina Lappalainen & Matti Kuorelahti (toim.): Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena


Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2017
Sivumäärä: 333 s.
Kuinka ohjata tukea tarvitsevaa lasta ja nuorta elämässä eteenpäin aina alakoulusta työelämään saakka?

R

atkaisemattomat oppimisen ongelmat hankaloittavat koulutuspolulla kulkemista ja voivat vaikuttaa lapsen tai nuoren koko elämänkulkuun. Ohjauksella ja erityisopetuksella on suuri merkitys tukea tarvitsevalle oppijalle. Tukea tarvitsevien ohjaus merkitsee ennen kaikkea yksilöllisyyden huomioimista. Tällöin omien voimavarojen tunnistaminen ja vahvistaminen ovat avainasemassa.

Kirja yhdistää ohjausalan ja erityispedagogiikan osaamisen ensimmäistä kertaa yksiin kansiin. Esimerkiksi oppimisvaikeudet, motivaation puute tai mielenterveyden ongelmat voivat heikentää oppijan koulutuspolulla etenemistä. Kirja antaa työkaluja siihen, miten tukea tarvitsevien lasten ja nuorten oppimista ja tulevaisuuden suunnitelmia voidaan edistää. Keskeistä on yhteistyö koulun, perheen ja muiden ammattilaisten välillä. Kirjan aihepiirit kattavat koko tukiportaikon aina yleisestä tuesta erityiseen tukeen.

Oma arvioni: Kattava artikkelikokoelma ohjaamisen ja erityisopetuksen keskeisistä teemoista. Oppimiseen ja koulunkäyntiin voidaan kaivata tukea monenlaisista syistä ja monenlaisissa elämäntilanteissa. Siksi ohjauksessa ja erityisopetuksessa on tärkeää kohdata jokainen oppija yksilönä omine vahvuuksineen ja haasteineen. Tänä päivänä lähikoulujen luokat koostuvat mitä erilaisimmista oppilaista, joten oppimisen tukia ja ohjauksen palveluja tulee kehittää jatkuvasti. Oppijoiden lisäksi tukea tarvitsevat myös opettajat ja oppilaiden vanhemmat. Avainsana tässä on yhteistyö, johon kirjassa paneudutaan kiinnostavasti eri näkökulmista.

Tätä monipuolista ja ajankohtaista teosta suosittelen etenkin kaikille erityispedagogiikan opiskelijoille. Myös ohjauksen ja erityisopetuksen kentällä työskentelevät hyötyvät varmasti tämän sekä teoreettista tietämystä että käytännön toimintaa yhdistelevän kirjan lukemisesta. Tätä teosta lukiessa saattaa hyvinkin käydä niin, että oma ajattelu avartuu entisestään.