Marika Toivola, Pekka Peura & Markus Humaloja: Flipped learning – Käänteinen oppiminen


Kustantaja: Edita
Julkaisuvuosi: 2017
Sivumäärä: 137 s.Uutuuskirjassa, Flipped learning - Käänteinen oppiminen, esitellään käänteisen oppimisen perusteita ja teoriataustaa sekä käytännön toteutusta.

Suomalaista koulujärjestelmää leimaa vahva myytti siitä, miten oppiminen koulussa tapahtuu. Tässä kirjassa murretaan vallitsevaa myyttiä ja esitellään uusi, käänteinen oppiminen.

Käänteisen oppimisen perusta on vahvasti käytännössä. Siinä korostuvat inhimillinen lähestyminen oppimiseen ja oppilaan vapaus oppia. Käänteisessä oppimisessa opettajalla on enemmän aikaa kohdata oppilas yksilönä ja oppilaalla on mahdollisuus käyttää opettajan tietotaitoa väylänä omaan motivoitumiseensa.

Kirja haastaa opettajat kehittämään omaa opetustaan oppilaskeskeisen oppimiskulttuurin suuntaan. Kirjan kirjoittajat ovat tunnetuimpia käänteisen oppimisen vaikuttajia ja kehittäjiä Suomessa.

Oma arvioni: Teos on innostava, informatiivinen ja käytännönläheinen puolustuspuhe inhimillisemmän oppimisen puolesta. Se on hyödyllistä luettavaa kaikille oppimisesta ja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille. Opettaja ei voi enää olla ensisijaisesti tiedonjakaja, vaan opettajan tulee toimia ennen kaikkea  oppimisen mahdollistajana ja tukijana. Ja oppiminen on luonteeltaan sekä yksilöllistä että yhteisöllistä.

“Opettamisesta ja oppimisesta tulee näkyvää, kun opettaja näkee oppimisen oppilaiden silmin ja auttaa oppilaita tulemaan itsensä opettajiksi.”
Suosittelen. 

Voit lukea lisää käänteisestä oppimisesta täältä