Kirja-arvio: Aulikki Kananoja, Martti Lähteinen & Pirjo Marjamäki (toim.): Sosiaalityön kä-sikirja

Kustantaja: Tietosanoma
Julkaisuvuosi: 2016
Sivumäärä: 585 s.Sosiaalityön käsikirja kokoaa yksiin kansiin keskeisen tiedon sosiaalityöstä. Kirjan neljäs, täysin uudistettu laitos on entistäkin kattavampi ja monipuolisempi esitys sosiaalityön moninaisesta kokonaisuudesta. Kirja kertoo lukijalle siitä, mikä työtä ohjaa ja kehystää, miten alalle kouluttaudutaan sekä sitä, kuinka työtä johdetaan, tutkitaan, kehitetään ja valvotaan.

Mielestäni kaikkein merkittävin osa-alue kirjassa on kuitenkin asiakasryhmäkohtainen sosiaalityö. Sitä on teoksen uudessa painoksessa täydennetty muun muassa maahanmuuttajien kanssa tehtävää sosiaalityötä sekä päivystys- ja varautumistilanteissa tehtävää sosiaalityötä käsittelevillä artikkeleilla. Uusia ja ajankohtaisia teemoja ovat myös sosiaalityön vaikuttavuus ja viestintä sekä sosiaalihuollon tiedonhallinta. Tässä painoksessa on otettu huomioon luonnollisesti myös sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön lukuisat uudistukset, kuten uusi sosiaalihuoltolaki sekä lait sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Lisäksi kirjassa ennakoidaan tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen aiheuttamia muutoksia.

Pysyäkseen ajan tasalla sosiaalityön ja sen tekijöiden on kehityttävä jatkuvasti. Paikalleen jämähtäminen ja vanhoihin kaavoihin kangistuminen ei ole vaihtoehto. Tätä kattavaa ja informatiivista teosta voikin suositella kaikille oman työnsä reflektoinnista kiinnostuneille ja avoimin mielin tulevaisuuteen katsoville sosiaalityöntekijöille. Myös eri alojen opiskelijat saavat kirjasta paljon hyödyllistä tietoa. Alan asiantuntijoiden kirjoittamat artikkelit johdattavat lukijan myös muiden lähteiden äärelle, joten tätä kirjaa voi mainiosti hyödyntää käsikirjamaisesti vaikkapa opinnäytetyön teossa.