Eeva Hujala & Leena Turja (toim.): Varhaiskasvatuksen käsikirja


Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2017
Sivumäärä: 375 s.Varhaiskasvatuksen käsikirja on ensimmäinen laaja kokoomateos, jossa esitellään keskeinen osaaminen varhaiskasvatuksen kehittämisen perustaksi. Kirjassa annetaan välineitä viedä varhaiskasvatussuunnitelmat käytännön työhön. Uudistetun painoksen sisältö on päivitetty vastaamaan sekä uusittua varhaiskasvatuslakia että uusimpia varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita.

Kirjan artikkelit käsittelevät lapsen kehitystä ja oppimista sekä varhaispedagogiikan lähtökohtia. Asiantuntijat kertovat lasten taiteellisesta toiminnasta, musiikin maailmasta, liikunnasta, eettisistä ja uskonnollisista kysymyksistä, matemaattisesta ajattelusta sekä ympäristöön suuntautuvasta tutkivasta toiminnasta. Lasten moninaisuuden huomioon ottaminen ja tasa-arvoisuuden toteutuminen tuodaan myös esiin. Lisäksi kirjassa tarkastellaan varhaiskasvatustoimintaa kokonaisuutena laadun, johtajuuden sekä työyhteisön ja työn kehittämisen näkökulmista.

Monipuolinen teos on suunnattu niin varhaiskasvatustyötä tekeville kuin alaa opiskeleville. Se soveltuu myös lasten vanhempien sekä muiden lasten elämästä ja toiminnasta kiinnostuneiden luettavaksi.

Oma arvioni: Eipä tähän esittelytekstiin juuri lisättävää ole. Etenkin opiskelijoille tämä kattava teos on myös hyvä hakuteos, joka vie lukijansa kiinnostavien tutkimusten ja muiden ajankohtaisten lähteiden luokse. Ja varhaiskasvatuksen työntekijöille kirja tarjoaa inspiraatiota muun muassa lasten osallisuuden edistämiseen ja oman työnsä kehittämiseen. Maailma muuttuu, joten varhaiskasvatuskaan ei voi jäädä paikoilleen.