Sonja Kniivilä, Sari Lindblom-Ylänne & Anne Mäntynen: Tiede ja teksti – Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen


Kustantaja: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2017
Sivumäärä: 250 s.Tieteellinen kirjoittaminen on kaikille korkeakouluopiskelijoille tärkeä työväline ja osa tutkinnon suorittaneen akateemista asiantuntijuutta. Se on myös taito, jota voi oppia ja jossa voi kehittyä.

Hyvä kirjoittaja tuottaa loogista, ymmärrettävää ja huoliteltua tekstiä. Lisäksi on hallittava tieteellisen tekstin erityispiirteet: tieteellinen esitystapa, argumentin rakentaminen, väitteiden perustelu sekä lähteiden käyttö ja merkitseminen. Tutkielman kirjoittaminen on prosessi, jonka aikana ajatukset jatkuvasti jäsentyvät ja hakevat muotoaan. Näin kirjoitustyö nivoutuu saumattomasti tutkimuksen tekemiseen.

Tiede ja teksti tarjoaa ohjeita ja vinkkejä opinnäytetyöskentelyyn opintojen eri vaiheissa. Tieteellisen kirjoittamisen osa-alueita havainnollistetaan esimerkein, ja kätevät muistilistat auttavat hahmottamaan olennaisen. Käytännönläheinen käsikirja innostaa ja rohkaisee kirjoittamaan.

Oma arvioni: Kirja tarjoaa opiskelijoille hyvän kokonaiskuvan siitä, mistä tieteellisessä kirjoittamisessa on kysymys. Sen avulla he voivat pohtia myös omaa kirjoittamistaan ja kehittyä prosessin aikana entistä paremmiksi. Kirjan esimerkit ovat konkreettisia ja muistilistat varmasti todella hyödyllisiä.

Tiede ja teksti -teos sopii luettavaksi kaikille tieteellisen kirjoittamisen haasteista kiinnostuneille tieteenalasta riippumatta. Opiskelijoiden tulee kuitenkin muistaa se, että esimerkiksi lähteiden merkitseminen vaihtelee eri tilanteissa jopa tieteenalan sisällä, joten ko. säännöt tulee aina tarkistaa tapauskohtaisesti.

Suosittelen tätä selkeää ja innostavaa kirjaa erityisesti kaikille akateemisen ”uransa” alussa oleville kirjoittajille.