Mari Murtonen (toim.): Opettajana yliopistolla – Korkeakoulupedagogiikan perusteet

Kustantaja: Vastapaino
Julkaisuvuosi: 2017
Sivumäärä: 425 s.Korkeakouluopetuksen tavoitteena on oppiminen ja opiskelijan kasvaminen asiantuntijaksi. Opettajan työ on parhaimmillaan tutkimuksen ja opetuksen antoisaa vuoropuhelua, joka kehittää sekä opiskelijan että opettajan ajattelua tieteenalallaan.

Uusimpaan oppimistutkimukseen nojaava kirja opastaa, kuinka opettaja voi tukea opiskelijan oppimisprosesseja. Kirjassa annetaan myös käytännön vinkkejä opetuksen linjakkaaseen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Lisäksi teoksessa käsitellään oppimista ja opettamista tukevia ja estäviä rakenteita, kansainvälistymisen vaikutusta opetustoimintaan, erilaisia oppimisympäristöjä sekä pedagogista johtamista.

Opettajana yliopistolla – Korkeakoulupedagogiikan perusteet on suunnattu etenkin opettajille ja opetuksen kehittäjille sekä oppikirjaksi. Se soveltuu myös opiskelijoille, jotka haluavat ymmärtää paremmin omaa oppimistaan.

Kirjoittajat ovat yliopistopedagogiikan ja korkeakoulutuksen opettajia ja tutkijoita.

Oma arvioni: Opettajana yliopistolla on tuore, kattava ja inspiroiva yliopisto-opettajan työkalupakki. Kirjassa tarkastellaan monipuolisesti yliopisto-opetuksen tavoitteita; eli oppimista ja asiantuntijuuden kehittymistä, opettamista taitona sekä yliopistoa toimintaympäristönä. Tämä kokoelmateos tarjoaa sekä teoreettista tietoa että konkreettisia vinkkejä opetuksen kehittämiseen ja opiskelijoiden oppimisen tukemiseen. Kirja osoittaa minusta erinomaisesti sen, että niin oppiminen kuin opettaminenkin ovat sekä prosesseja että taitoja. Niissä voi kehittyä jatkuvasti, eikä täysin valmis ole oikeastaan koskaan. Koska yhteiskunta muuttuu koko ajan, on opetuksenkin pysyttävä kiinni ajassa ja ainakin yritettävä vastata uusiin haasteisiin. Siksi oppimista ja opetusta tulee myös arvioida rakentavasti, jotta kehitystä tapahtuu.

Kirja tarjosi itselleni monenlaisia eväitä, joiden käyttökelposuutta aion testata omassa opetus- ja ohjaustyössäni verkko-opiskelijoiden parissa. Tämän kirjan kiinnostavien artikkelien äärelle tulen varmasti palaamaan useammankin kerran, ne kun toimivat erinomaisesti myös oman toiminnan reflektoinnin apuna. Suosittelenkin kirjaa erityisen lämpimästi kaikille niille yliopisto-opettajille, jotka eivät halua kangistua kaavoihin, vaan pyrkivät kehittymään työssään jatkuvasti.

Myös yliopisto-opiskelijoille tämä kirja on varmasti hyödyllistä ja mielenkiintoista luettavaa.