Merja Koivula, Anna Siippainen & Paula Eerola-Pennanen (toim.): Valloittava varhaiskasvatus – Oppimista osallisuutta ja hyvinvointia

Kustantaja: Vastapaino
Julkaisuvuosi: 2017
Sivumäärä: 363 s.Vuoden 2016 varhaiskasvatussuunnitelma haastaa miettimään varhaiskasvatuksen tavat, rutiinit ja säännöt uusiksi, sillä se korostaa lasten kuulemista ja lapsen aktiivista toimijuutta ja osallisuutta.
Valloittava varhaiskasvatus kannustaa varhaiskasvattajia tarjoamaan lapsille tilanteita, joissa he voivat kokeilla ja harjoitella demokraattisia yhteistaitoja, omien mielipiteiden muodostamista, toisten kuuntelemista ja heidän asemaansa asettumista sekä eri näkökulmien perustelemista ja yhteisen ratkaisun löytämistä.
Tarpeettoman usein aikuiset tekevät asioita valmiiksi lasten puolesta, vaikka lapsilla olisi kykyjä ja halua osallistua aikuisten rinnalla toimintaan ja sen suunnitteluun. Kokemus osallisuudesta herättää lapsissa positiivisia tunteita yhteenkuuluvuudesta ja hyväksytyksi tulemisesta. He tuntevat myös ylpeyttä ja iloa haasteista selviämisestä sekä omasta ja ryhmän osaamisesta.
Teos perustuu tuoreimpaan tutkimustietoon. Sen kirjoittajat ovat varhaiskasvatustieteen opettajia ja tutkijoita.
Oma arvioni: Tuoretta tutkimustietoa tarjoava teos varhaiskasvatustyötä tekeville. Keskeisenä teemana on lasten yksilöllisyyden ja osallisuuden tukeminen. Tämä inspiroiva ja innostava teos ohjaa kasvattajia toimimaan entistä enemmän lasten ehdoilla.
Kirjaa voi suositella lämpimästi kaikille varhaiskasvattajille ja alan opiskelijoille.