Saku Tuominen & Martti Hellström: Koulukirja – Miksi koulun muuttaminen on maailman tärkein ja vaikein tehtävä?

Kustantaja: Otava
Julkaisuvuosi: 2017
Sivumäärä: 235 s.
Kun maailma muuttuu, koulunkin on muututtava. Mutta miten?
Koulukirja kysyy ja vastaa. Se on suunnattu jokaiselle, joka on kiinnostunut siitä, missä lapset päivänsä viettävät. Ja siitä, miltä huomisen maailma näyttää.

Oma arvioni:

”Jos opetamme oppilaitamme tänään kuten eilen, ryöstämme heiltä huomisen.” 
Näin totesi aikanaan kuuluisa kasvatusajattelija John Dewey. Koulu on toki muuttunut niin Suomessa kuin muuallakin, mutta maailma on muuttunut vielä kouluakin nopeammin. Ja valitettavasti muutosnopeus näyttää tulevaisuudessa kiihtyvän entisestään. Jos koulu ei kykene muuttumaan aiempaa nopeammin, kuilu koulun ja muun maailman välillä vain kasvaa – valitettavasti. Aiheellinen huoli on sekin, miten voisimme lisätä koulun reagointinopeutta sitten, ettei opetuksen laatu kärsi. Kun haluamme kehittää koulua vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin, oleellisin kysymys on, mikä on koulun perimmäinen tarkoitus. Tähän kysymykseen on mahdotonta vastata yksiselitteisesti. Mutta Tuominen ja Hellström (2017) tiivistävät siihen saamansa vastaukset kuitenkin seuraavasti: Koulun tarkoitus on auttaa nuorta pärjäämään huomisen maailmassa. Anneli Rautiainen ilmaisee asian puolestaan seuraavasti:

”Koulun tehtävä on antaa jokaiselle lapselle mahdollisuus hyvään elämään. Siihen päästään, kun jokainen lapsi saavuttaa täyden oppimis- ja hyvinvointipotentiaalinsa. Hän voi kukoistaa. Kasvaa sellaiseksi aikuiseksi, jollaiseksi hän haluaa tulla.”

Tämän tavoitteen saavuttaminen asettaa odotuksia myös opettajille. Heidän tulee olla muun muassa muutosmyönteisiä, heidän tulee ymmärtää, miten opetusta voidaan toteuttaa myös luokkahuoneen seinien ulkopuolella. Tärkeää on myös se, että opettajat osaavat yhdistää toisiinsa koko ajan kasvavan opetussisällön ja modernit työkalut sellaiseksi kokonaisuudeksi joka tavoittaa aidosti kaikki oppilaat.
Millainen sitten olisi hyvä koulu tulevaisuuden yhteiskunnassa?  Oman näkemyksensä asiasta Koulukirjan kirjoittaneet Saku Tuominen ja Martti Hellström tiivistävät näin:
”Huomisen koulussa pitäisi opettaa yleissivistyksen lisäksi laajemmin sivistystä sekä ajattelun ja tekemisen taitoja. Opettajuuteen tulisi lisätä huomattavasti enemmän erilaisia yhteistoiminnallisia toimintatapoja ja opettajien välistä yhteistyöstä. Kaikkein tärkein muutos liittyy oppilaan oman roolin kasvattamiseen, mahdollisuuksiin rakentaa yksilöllisiä oppimispolkuja ja vahvistaa ryhmässä sekä oppimistaitoja että itse- ja vertaisarviointia. Kaikki tämä tulisi ottaa huomioon oppimisympäristöjen kehittämisessä ja johtamisessa. Ja yksi asia, johon kaikki kulminoituu, on luottamuksen lisääminen.”

Aika oivallisia visioita minun mielestäni. Kaiken kaikkiaan Koulukirja on inspiroivaa ja muutokseen kannustavaa luettavaa kaikille kasvattajille niin kouluissa kuin kodeissakin. Se ei tarjoa valmiita vastauksia, vaan jättää reilusti tilaa lukijan omaa toimintaa reflektoivalle ja samalla usein myös innovatiiviselle ajattelulle.