Eliisa Leskisenoja: Positiivisen pedagogiikan työkalupakki

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2017
Sivumäärä: 222 s.


”Opettamani luokka oli ihan tavallinen – omanlaisiaan haasteita ja vahvuuksia oli jokaisella oppilaalla. Lukuvuoden alussa aloitin tutkimuksen, jonka tavoitteena oli löytää sellaisia pedagogisia käytänteitä, jotka edistäisivät oppilaiden koulumyönteisyyttä ja oppimismotivaatiota. Silloin en osannut edes aavistaa, millainen mullistava vaikutus tällä tulisi olemaan. Tutkimusvuoden lopussa luokkahenkemme oli parantunut, ilmapiiri muuttunut kannustavammaksi ja työnteko oli aiempaa sujuvampaa. Vakuutuin siitä, että positiivinen pedagogiikka toimii.”Positiivisessa pedagogiikassa pyritään perinteisten tietojen ja taitojen opettamisen ohella hyvinvoinnin edistämiseen. Se ei kuitenkaan ole kevyttä vaahtokarkkipedagogiikkaa, eikä sen myötäjäisinä tule ruusunpunaisia laseja. Positiivinen pedagogiikka sukeltaa paljon syvemmälle kuin kepeä hyvien fiilisten metsästäminen ja kestopositiivinen ajattelu. Sen myötä mahdollistuu niin tavoitteellinen oppiminen kuin koulussa viihtyminen.

Kirjan työkalupakki koostuu lukuisista erilaisista harjoituksista, pedagogisista käytänteistä, luokkarutiineista ja työtavoista. Niiden avulla niin positiivisen pedagogiikan ensikertalainen kuin kokeneempi konkari saa ideoita, kuinka lisätä oppimismotivaatiota sekä omaa ja oppilaiden hyvinvointia. Kun innostut itse, innostat myös oppilaita!

Oma arvioni: Tämä inspiroiva kirja osoittaa vakuuttavasti myönteisen ajattelun voiman. Kysymys ei ole kuitenkaan oppilaiden perusteettomasta kehumisesta, vaan ennen kaikkea jokaisessa yksilössä olevien vahvuuksien löytämisestä ja oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisestä ja kehityksen tukemisesta. Vaikka kirjassa esitelläänkin monia erilaisia harjoituksia ja käytännön työvälineitä, joiden avulla tätä uudenlaista pedagogista lähestymistapaa voidaan soveltaa käytännössä, positiivisessa pedagogiikassa on kuitenkin kysymys ennen kaikkea asenteesta.

Yksikin opettaja voi omaksua sen osaksi omaa työtään, mutta parhaimmat tulokset saadaan luonnollisesti silloin, jos tästä oppilaiden kukoistukseen tähtäävästä toiminnasta tulee koko kouluyhteisön yhteinen asia. Eikä tässä yhteydessä sovi unohtaa myöskään kotien merkitystä arvokkaina kasvatuskumppaneina.  
Positiivisen pedagogiikan työkalupakki on kirja, joka ainakin jokaisen perusopetuksessa työskentelevän kannattaisi lukea. Suosittelen.