Lotta Uusitalo-Malmivaara & Kaisa Vuorinen: Huomaa hyvä! Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2016
Sivumäärä: 233 s.

”Hyvä, pystyn siihen. Kannattaa yrittää. Luotan itseeni, pärjään kyllä.”

”Ei kannata, ei kannata, en kuitenkaan opi, en kuitenkaan opi, menee väärin, menee väärin.”

Kumpaa ajattelutapaa sinä kutsut lapsissa ja nuorissa esille?

Hyvää on tietoisesti vaalittava,
paha pitää kyllä huolen itsestään.Yksi toimivimmista keinoista kasvattaa hyvinvointia on osoittaa lapsille ja nuorille heidän vahvuutensa ja opettaa, miten niitä voi hyödyntää. Luonteenvahvuudet ovat kehitettäviä taitoja, jotka määrittävät meitä parhaimmillamme. Ne myös auttavat kestämään vastoinkäymisiä, joita elämässä tulee väistämättä vasta, an. Luonteenvahvuuksiin keskittyvä kasvattaja saa omaankin elämäänsä voimaa, kun uuvuttavan kielteisyyden sijasta voi keskittyä kannustavaan otteeseen. 

Kirjassa esitellään tärkeimmät luonteenvahvuudet ja kerrotaan, missä niiden käyttöä voi havaita ja vahvistaa. Mukana on runsaasti harjoituksia.

Oma arvioni: Tämän vahvuusperustaiseen pedagogiikkaan kannustavan kirjan soisi olevan ahkerassa käytössä kaikissa kouluissa, sillä liian usein keskitytään vaikeuksiin ja ongelmiin. Jokaisella lapsella ja nuorella on kuitenkin luonteessaan sellaisia vahvuuksia ja voimavaroja, jotka odottavat löydetyksi tulemista.

Keskittymällä luonteenvahvuuksiin kasvatus ja opetus rakentuvat hyvän varaan, ja esimerkiksi sinnikkyyden, itsesäätelyn ja myötätunnon vahvistuminen tukevat oppimista monin tavoin ja edistävät myös myönteisen käyttäytymisen ja työrauhan saavuttamista. Vahvuuksien löytäminen vahvistaa lapsen ja nuoren itsetuntoa ja parantaa heidän luottamustaan omiin kykyihinsä. Näin he myös yrittävät aiempaa enemmän ja sitä kautta saavat onnistumisen kokemuksia.
Suosittelen tätä kirjaa lukuisine inspiroivine harjoituksineen todella lämpimästi kaikille opettajille. Eikä tämän kirjan lukeminen ja sen "opetuksen" mukaan toimiminen olisi pahitteeksi kenellekään, joka on tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Huomaa hyvä! on siis paitsi erinomainen kirja, myös erinomainen kehotus ihan jokaiselle.