Hannu Savolainen, Risto Vilkko & Leena Vähäkylä (toim.): Oppimisen tulevaisuus

Kustantaja: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2017
Sivumäärä: 148 s.Yhteiskunta digitalisoituu ja globalisoituu. Samalla oppiminen ja oppimisympäristöt muuttuvat: koulujen rinnalle astuvat epämuodolliset sosiaaliset yhteisöt, kiinnostusryhmät ja verkostot.

Lapset ja nuoret omaksuvat merkittävän osan tiedoistaan ja taidoistaan internetin ja sosiaalisen median kautta. Tulevaisuuden lapsille on kyettävä tarjoamaan laadukas koulutusjärjestelmä ja taitoja, joita ei hetki sitten ehkä osattu edes kaivata. Tällaisia ovat esimerkiksi kriittinen medialukutaito sekä arvomaailmojen ja kulttuurien eroavaisuuksien käsittely.

Oppimisen tulevaisuus -kirjassa opetus- ja kasvatusalan asiantuntijat pohtivat tulevaisuuden koulua. Miten oppiminen muuttuu? Opitaanko kaikki pian pelien avulla? Mitä ovat oppimisvaikeuksien kulttuuriset ja yhteiskunnalliset syyt ja kuinka niihin voidaan vaikuttaa? Mikä vaikutus kouluhyvinvoinnilla on tähän kaikkeen?

Oma arvioni: Kriittisen medialukutaidon merkitys tulee kasvamaan jatkuvasti, kun tietoa on tarjolla valtavasti sekä internetissä että sosiaalisen median kanavissa. Oppimisen muuttuessa on selvää, että opetuksenkin on muututtava. Mutta miten, siihen ei ole olemassa yksiselitteisiä vastauksia. Vaikka oppiminen tapahtuisi entistä enemmän muun muassa pelien ja erilaisten vuorovaikutteisten virtuaalisten projektien kautta, opettajat eivät kouluista katoa.

Erityisen kiinnostavaa antia tässä tuoreessa opetuksen tulevaisuutta käsittelevässä kirjassa on se, miten digitalisaatio voi auttaa erilaisten oppimisvaikeuksien kanssa kamppailevia oppilaita, on taustalla sitten esimerkiksi lukivaikeus tai maahanmuuttajuus. Mielenkiintoista on sekin, miten oppimista tullaan tulevaisuudessa arvioimaan, perinteiset kokeet kun eivät todellakaan aina palvele oppimista parhaalla mahdollisella tavalla.

Tätä Suomen Akatemian Tutkitusti -sarjan seitsemättä osaa voin suositella lämpimästi varsinkin kaikille tuleville opettajille. Mutta antaa se toki paljon ajattelemisen aiheita myös muille oppimisesta ja kouluhyvinvoinnista kiinnostuneille.