Markus Talvio & Ulla Klemola: Toimiva vuorovaikutus

Kustantaja: PS-kustannus
Julkaisuvuosi: 2017
Sivumäärä: 183 s.Kun toinen ei tunnu kuuntelevan, vaikenetko kokonaan? Vai tuplaantuuko äänenvoimakkuutesi turhaan? Mistä löytyy lisää jämäkkyyttä edistää itselle tärkeitä asioita mutta myös ymmärrystä auttaa toista hänen ongelmissaan?

Meillä kaikilla on kokemuksia siitä, kun sammakoita pääsee suusta ja vuorovaikutustilanteet takeltelevat. Jos toteamme, että nyt kemiat eivät vain kohtaa, lyömme hanskat tiskiin ja lopetamme parempaan vuorovaikutukseen pyrkimisen. Kun sen sijaan muistamme, että vuorovaikutusta ihmisten välillä voidaan aina kehittää, olemme matkalla kohti hyviä ihmissuhteita ja ryhmähenkeä.

Kirjassa tutustutaan keskeisiin vuorovaikutuksen lainalaisuuksiin ja arjessa hyväksi havaittuihin työkaluihin. Toimivan vuorovaikutuksen työkalut auttavat tunnistamaan vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tunteita ja tarpeita, kehittämään tilannetajua, selkeyttämään viestintää ja ratkaisemaan ristiriitoja. Näin vuorovaikutus helpottuu ja muuttuu entistä toimivammaksi.

Toimivan vuorovaikutuksen työkalut sopivat niin työpaikoille, kouluun kuin kotiinkin. Mukana on runsaasti harjoituksia.

Oma arvioni: Kun vuorovaikutus sujuu, emme kiinnitä siihen juurikaan huomiota. On kuitenkin kiinnostavaa pohtia sitäkin, miksi vuorovaikutus on usein vaikeaa, miksi se ei aina suju ongelmitta. Ja, mitä tehdä silloin, kun haasteita ilmenee.

Nykyään tarvitsemme vuorovaikutustaitoja jatkuvasti. Maailma muuttuu, joten vuorovaikutukselle asetettavat vaatimuksetkaan eivät ole enää samat kuin ennen. Muun muassa monikulttuurisuus, tietotekniikan kehitys ja sosiaalinen media tuovat vuorovaikutukseemme uusia ulottuvuuksia. Onneksi vuorovaikutustaitoja on mahdollista oppia ja niitä voidaan kehittää jatkuvasti.

”Kotikasvatuksessa ei voi liikaa korostaa sitä, että lapselle luetaan paljon, tuetaan hänen tunnesanavarastonsa laajentumista ja tarvittaessa autetaan häntä sanottamaan sisällään olevia tunteita.”

Tämä tuore vuorovaikutusta laaja-alaisesti sekä teoreettisesti että käytännönläheisesti  valottava kirja kannustaakin siihen, että vuorovaikutustaitoja työstettäisiin tietoisesti ja tavoitteellisesti. Sanotaan, että asenne ratkaisee. Niinhän se taitaa olla vuorovaikutuksenkin kohdalla. Jos haluamme aidosti kunnioittaa ja arvostaa kanssaihmisiämme, emmekä ohita myöskään omia tarpeitamme ja toiveitamme, vuorovaikutuskin paranee.

Kirjassa esitellään Thomas Gordonin kehittämä malli tunne- ja vuorovaikutustaidoista, jota voidaan käyttää vuorovaikutuksen kehittämisen apuna niin kodeissa, kouluissa kuin työpaikoillakin.

Suosittelen Toimiva vuorovaikutus teosta kaikille, jotka haluavat perehtyä vuorovaikutuksen saloihin monipuolisesti ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan.