Taru Pätäri & Minna Ylikännö (toim.): Tahto tehdä toisin – Uusia toimintatapoja lastensuojeluun

Kustantaja: Tietosanoma
Julkaisuvuosi: 2018
Sivumäärä: 180 s.Julkiset palveluorganisaatiot ovat muuttuneet. Samalla on muuttunut kunnissa tehtävä lastensuojelu.

Tahto tehdä toisin on yleisesitys lapsiin ja nuoriin keskittyvästä sosiaalityöstä, jossa keskiössä ovat palvelujen käyttäjän kunnioitus ja toisin tekemisen tavat. Kirja avaa uusia näkökulmia viimeaikaiseen keskusteluun lastensuojelusta - moniammatillisesti ja eri hallintokuntia ymmärtäen.

Kirjoittajien kantavana ajatuksena on toimimattomista rakenteista luopuminen ja rohkeasti uuteen tarttuminen. Kirja esittää, miten lastensuojelun toimintaa muuttamalla hallintoa ymmärtäen ja rakenteita ravistellen saadaan aikaan uusia ja toimivia, lapsia ja nuoria eteenpäin auttavia ja tukevia toimintatapoja.

Kirja on suunnattu sosiaalityön ja erityisesti lasten ja nuorten parissa työskenteleville sekä sosiaalityön opiskelijoille. Se soveltuu myös korkeakoulujen oppikirjaksi.

Oma arvioni: Lasten suojelu on ensiarvoisen tärkeää ja se on oikeastaan kaikkien aikuisten yhteinen tehtävä. Lastensuojelu on puolestaan professionaalista toimintaa, joka on mediassa yleensä esillä ennen kaikkea silloin, kun jokin menee pahasti pieleen.

Tässä tuoreessa teoksessa halutaan ongelmia kieltämättä keskittyä mahdollisuuksiin – toimiviin tapoihin tehdä toisin. Tämä vaatii avoimuutta, rohkeutta ja yhteistyötä. Jokainen lastensuojelun asiakas ansaitsee tulla kuulluksi ja myös aidosti ymmärretyksi.

Kirja herättelee niin ammattilaisia kuin alalle aikoviakin avartamaan omia näkemyksiään lastensuojelun tilasta ja tulevaisuudesta. Suosittelen kirjaa lämpimästi kaikille lasten aseman parantamisesta kiinnostuneille.