Timo Honkela: Rauhankone – Tekoälytutkijan testamentti

Kustantaja: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2017
Sivumäärä: 285 s.Maailmanrauha on utopia, josta kaikki haaveilevat mutta johon kukaan ei oikein usko. Ihminen on ladattu tunteilla. Neuvottelutilanteissa kielimuuri kärjistää kriisin, kun ihmiset tarkoittavat samoilla sanoilla eri asioita tai puhuvat samasta asiasta eri sanoilla. Syvästi henkilökohtaisessa teoksessaan Timo Honkela hahmottelee idean Rauhankoneesta, joka auttaisi ihmiskuntaa rauhanomaisemman maailman luomisessa.

Rauhankone perustuu tekoälyyn, koneoppimiseen ja muihin kehitettäviin teknologisiin menetelmiin. Sen perimmäisenä tavoitteena on lisätä ihmisten välistä ymmärrystä, taltuttaa tunnemyrskyjä yhteisöissä ja edistää oikeudenmukaisuutta teknologian avulla. Tekoäly ei ole tieteiselokuvien kaiken tuhoava äärimmäinen paha. Päinvastoin se tuo toivon paremmasta.

Rauhankoneiden avulla ihminen voi nousta tietoisen ajattelun rajoitusten yläpuolelle. Lähestymässä on viisaiden koneiden aika. Professori Timo Honkela on tutkinut tekoälyä ja koneoppimista jo 30 vuotta. Urallaan hän on pyrkinyt monipuoliseen ymmärrykseen mielen, kielen ja yhteiskunnan ilmiöistä.

Rauhankone on tekoälytutkijan testamentti, jonka myötä hän haluaa avata elämäntyönsä ihmisten tietoon ja eteenpäin kehitettäväksi.

Oma arvionI:

”Omat tekomme rakentavat tulevaisuutta, ja tässä rakentamisessa tekoäly voi auttaa meitä, jos niin haluamme.”

Näin toteaa testamentissaan Timo Honkela, tunnettu ja arvostettu tekoälytutkija.  Rauhankone on suorastaan hengästyttävän laaja-alainen.  Se on yritys ymmärtää, miksi ihmiset eivät ymmärrä toisiaan ja yritys ratkaista tätä kohtaamattomuuden ongelmaa.  Unelma maailmasta ilman riitoja ja sotia on teoksen kantavana voimana. Honkela peräänkuuluttaa muun muassa joustavuutta ja stereotypioista luopumista.

”Joskus on järkevääkin olla varautunut, mutta rikas elämänkoke-mus antaa mahdollisuuden tulkita tilannetta stereotyyppisen ajatte-lun tuolla puolen. Ilman elämänkokemusta herkästi tulkitsemme asioita stereotyyppisesti ja voimme nähdä uhkia siellä, missä niitä ei oikeasti ole.”

Honkelan mukaan vahvan itsetunnon omaava yksilö pärjää hyvin erilaisissa olosuhteissa ja tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Tällöin hänellä ei ole tarvetta nujertaa ja alistaa toisia ihmisiä. Jos jokainen yksilö pystyttäisiin kohtaamaan omana itsenään ja hän voisi löytää oman paikkansa yhteiskunnassa ilman, että joku muu päättää siitä, maailma olisi varmasti huomattavasti parempi paikka.

Vaikka Honkelan esittämät ajatukset siitä, että koneet voivat auttaa meitä monin tavoin rauhan rakentamisessa eivät kaikilta osin täysin avaudukaan, ovat ne ideoina varsin kiinnostavia. Entä, jos maailmanrauha ei sittenkään olisi täyttä utopiaa…

Rauhankonetta voi lämpimästi suositella ennakkoluulottomille ja rauhaa rakastaville lukijoille, jotka ovat kiinnostuneita sekä ihmisistä että koneista.