Kirjaesittely: Jussi Marttisen Palvelukseen halutaan robotti - Tekoäly ja tulevaisuuden työelämä

Kustantaja: Aula & Co
Julkaisuvuosi: 2018
Sivumäärä: 256 s.

Tuleeko ihmisten tekemästä työstä tekoälyn lisääntymisen myötä tarpeetonta? Aiheuttaako automatisaatio massatyöttömyyden? Muun muassa näihin kiperiin kysymyksiin etsii vastauksia Jussi Marttinen Palvelukseen halutaan robotti -teoksessaan. Tekoälyyn, robotisaatioon ja automatisaatioon on kautta historian liitetty sekä kauniita utopioita että karmeita uhkakuvia - ja niin tehdään edelleen. Joillekin nämä monimutkaiset ilmiöt ovat täynnä uhkia, samalla kun toiset näkevät niissä pelkkiä mahdollisuuksia. Varmaa on oikeastaan vain se, että työelämä on suurien muutosten edessä ja ihmisten on sopeuduttava kehityksen mukanaan tuomiin haasteisiin. 

Jussi Marttinen pyrkii tuoreessa kirjassaan valottamaan tutkimustulosten ja esimerkkien avulla mahdollisimman kattavasti sitä, millaisten muutosten edessä työpaikoilla ollaan, kun automatisoituminen oikeasti etenee ja ketä pitäisi uskoa, kun arvioidaan sen vaikutuksia huomisen työelämään ja työtehtäviin. Tavoitteena on siis aiheeseen liittyvien väärinkäsitysten korjaaminen ja turhien pelkojen poistaminen. Tämä onkin tarpeen, sillä teknologian on uskottu johtavan massatyöttömyyteen eri puolilla maailmaa  jo kahdensadan vuoden ajan - onneksi kuitenkin turhaan.  Historian valossa se ei näytä kovin todennäköiseltä lähitulevaisuudessakaan. 

Periaatteessa suhtaudun myönteisesti tekniikkaan ja teknologian kehittymiseen, sillä tietotekniikka on ollut kaverinani jo 1980-luvulta lähtien, ja esimerkiksi robotti-imuri olisi kotiini tervetullut arkiaskareita helpottamaan, mutta henkilökohtaista avustajaani en sen sijaan haluaisi koneella korvata, enkä myöskään istuisi levollisesti ilman kuljettajaa liikkuvan auton kyydissä. Niin kauan kuin tekniikka toimii ihmisten palveluksessa yhdessä yksilöiden kanssa, en olisi ainakaan kovin huolissani työpaikkojemme puolesta, mutta myönnettävä on, että tekoälyyn liittyy lukuisia pelottaviakin elementtejä ja suuria eettisiä kysymyksiä. Kenen on vastuu vaikkapa silloin, jos robotti annostelee virheellisesti lääkkeitä?

Tulevaisuutta ei kannata ennustaa, mutta on tärkeää pitää kaikki aistit ja mieli avoimina kehityksen edessä jatkuvasti uutta oppien ja itseään kehittäen. Näin on helpompaa sopeutua myös työelämän muutoksiin, jotka ovat väistämättömiä. Jos tekoäly, robotit ja automatisoituminen kiinnostavat, kannattaa lukea tämä asioita eri näkökulmista analyyttisesti tarkasteleva tietokirja.