Sari Kivistö & Sami Pihlström: Sivistyksen puolustus - Miksi akateemista elämää tarvitaan?

Kustantaja: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2018
Sivumäärä: 248 s.

Tutkitun tiedon arvosta ja merkityksestä yhteiskunnassa keskustellaan kiivaasti. Sivistyksen puolustus selvittää, miksi tieteellistä tutkimusta ylipäänsä harjoitetaan, mitä tarkoittavat sivistysyliopisto ja akateeminen vapaus ja miksi sivistys ja oppineisuus ovat nykymaailmassa ehkä tärkeämpiä kuin koskaan.

Teoksessa pohditaan lukemisen ja kirjastojen ratkaisevaa merkitystä niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin. Samalla pureudutaan tiedon metaforiin: millä eri tavoin tiedosta on puhuttu eri aikoina antiikista nykypäivään? 

Sivistyksen puolustus osoittaa, että kapeakatseinen ja välineellistävä näkemys tiedosta ja tutkimuksesta johtaa vakaviin sivistystä ja jopa koko kansakuntaa rappeuttaviin seurauksiin. Yhdessä tieto, tutkimus ja asiantuntijuus osoittautuvat ihmisen koko olemassaoloa koskevaksi asiaksi.

Oma arvioni: Viime aikoina on keskusteltu vilkkaasti tieteellisen tiedon arvosta, yliopistojen asemasta ja kehittämisestä sekä yliopistomaailmaan kohdistuvista leikkauksista. Nämä kysymykset ovat toki puhuttaneet jo huomattavasti aiemminkin, mutta nyt keskustelut ovat ikään kuin nousseet ihan uudelle tasolle.

Kivistö ja Pihlström pohtivat uudessa kirjassaan sivistyksen merkitystä ja akateemisen vapauden luonnetta monenlaisista näkökulmista. Kirjan luettuani olen entistäkin ylpeämpi siitä, että olen saanut akateemisen koulutuksen ja voin tänä päivänäkin nauttia akateemisen elämän vapaudesta. Ja iso kiitollisuuden aihe ovat myös kirjastojen aineistot, joiden ääreen pääsee nykyään myös omalla tietokoneella. Näin monografiamuotoisen väitöstutkimuksen kirjoittaminen sujuu mukavammin kuin gradun tekeminen 1990-luvun lopulla. 

Tutkitun tiedon merkitys kasvaa jatkuvasti, joten kauan eläköön avarakatseinen tieteellinen sivistys ja yksilöiden monimuotoisuutta kunnioittava akateeminen vapaus!