Iina Koskinen, Maria Ruuska & Tanja Suni: Tutkimuksesta toimintaan - Tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen

Kustantaja: Art House
Julkaisuvuosi: 2018
Sivumäärä: 264 s.

Tieteellä on voima muuttaa yhteiskuntaa - ja jokainen tutkija voi oppia keinoja, joilla edistää oman tutkimuksensa vaikuttavuutta. Tutkija tarvitsee vaikuttamiseen viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Hänen on pystyttävä kertomaan tutkimuksestaan selkeästi ja havainnollisesti ja osattava kommentoida ajankohtaisia asioita laajemmin tieteen näkökulmasta. Tutkijan tulee tunnistaa tutkimustiedon hyödyntäjät, esimerkiksi päättäjät, päätösten valmistelijat, kansalaiset tai journalistit ja löytää yhteistyöhön kulloinkin sopivat käytännön keinot.

Tutkimuksesta toimintaan tarjoaa tutkijoille, asiantuntijoille ja opiskelijoille viestinnän ja vaikuttamisen parhaat työkalut tutkimushankkeiden eri vaiheisiin. Kirja antaa arvokasta tietoa myös tutkimuksen hyödyntäjille ja esimerkiksi tutkimusrajoittajille.

Oma arvioni: Tämä tuore ja monipuolinen teos johdattaa tutkijan erityisesti tärkeiden miksi- ja miten -kysymysten äärelle.  Se antaa eväitä muun muassa siihen, miten omasta tutkimuksestaan voi blogata kiinnostavasti ja herättelee pohtimaan, voisiko tutkimuksen tiimoilta tehdä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Kirjassa esitellyt haastattelut havainnollistavat vuorovaikutuksen merkitystä ja vaikuttamistyön haastavuutta monin tavoin.

Suosittelen kirjaa lämpimästi sekä aloitteleville tutkijoille että tutkimustyön konkareille.