Kaarina Mönkkönen: Vuorovaikutus asiakastyössä - Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla

Kustantaja: Gaudeamus
Julkaisuvuosi: 2018
Sivumäärä: 236 s.

Ihmisten välistä vuorovaikutusta voisi verrata tanssiin, jossa toista osapuolta kutsutaan tietynlaisiin askelkuvioihin. Myös vuorovaikutuksessa toinen voi dominoida tai astua taitamattomuuttaan toisen varpaille. 

Sosiaali-. terveys- ja kasvatusalan työn muuttuessa ja monipuolistuessa tarvitaan yhä enemmän luovia taitoja. Asiakas on osattava kohdata yksilönä ja kunkin tilanteen omilla ehdoilla. Toisinaan on vaikea määritellä, millainen vuorovaikutus palvelee asiakasta parhaiten.

Vuorovaikutus asiakastyössä avaa ymmärrystä asiakaskohtaamisten moninaisuuteen. Se pohtii, millaiseen vuorovaikutukseen olisi tärkeä pyrkiä, mitä kompastuskiviä ammattilainen kohtaa ja milloin hyvää tarkoittavalta näyttävä toiminta voi olla asiakkaan kannalta ihan muuta.

Työssä kohdattavia tilanteita lähestytään käytännön esimerkein. Miten rakennetaan yhteistoiminnallinen suhde asiakkaan ja moniammatillisen tiimin kanssa? Kuinka asiakkaan toimijuutta tuetaan? Mitä merkitsee dialoginen työote osana työyhteisö- ja tiimitaitoja?

Oma arvioni: Tämä tuore tietokirja avaa asiakaskeskeisen vuorovaikutuksen saloja ja asiantuntijavaltaan liittyviä keskeisiä kysymyksiä monipuolisesti ja selkeästi. Teos haastaa lukijaa miettimään omaa toimintaansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Niissä on aina kysymys ennen kaikkea erilaisten ihmisten kohtaamisesta. Oleellista on pyrkiä kohtelemaan jokaista kunnioittaen ja arvostaen. Näin henkilö voi kokea tulevansa aidosti kuulluksi - ja toivottavasti myös ymmärretyksi. Dialogisuuteen pääseminen ei ole yksinkertaista, mutta ei onneksi mahdotontakaan. 

Tätä kirjaa voi suositella lämpimästi kaikille vuorovaikutustyötä tekeville alaan katsomatta. Vuorovaikutus on asia, jossa kukaan meistä ei ole koskaan täysin valmis, vaan siinä voi kehittyä jatkuvasti. YTT Kaarina Mönkkösen kirja antaa siihen erinomaisia eväitä.