Janette Hannukainen, Tuomas Leppäniemi, Veeti Nevalainen, Sanni Purhonen & Sanna Rämö (toim.): Puhu hereille - Kirjoituksia autismikirjolta

Kustantaja: Into
Julkaisuvuosi: 2018
Sivumäärä: 124 s.

Mitä yhteistä on runoudella ja autismilla? Onko kieli yhdistävä silta vai erottava aita ihmisten välillä?
Autismikirjon henkilöt näkevät usein asioissa piirteitä, joita muut eivät lainkaan havaitse. Voiko heidän tapansa hahmottaa maailmaa olla kirjoittamisessa vahvuus?

Tämä kokoelma sisältää autismikirjon henkilöille suunnatun kirjoituskeräyksen satoa ja asiantuntijoiden artikkeleja. Tekstit vaihtelevat runoista ja aforismeista novelleihin. 

Oma arvioni: Kokoelman runot ja novellit avaavat lukijalle näkymiä toisenlaiseen todellisuuteen, maailmaan, jossa autismikirjon ihmiset elävät ikään kuin oman kuplansa sisällä. Ne haastavat katsomaan tarkemmin ympärilleen. Ne ovat arvokkaita puheenvuoroja ihmisten yksilöllisyyden puolesta. Ulkopuolisuuden  kokemus ja joukkoon sopimattomuuden tunne satuttavat, kuten seuraava runokatkelmakin koskettavasti osoittaa:

Ei ole helppoa olla sinä, joka huomaat sen: oot pala sopimaton peliin näiden palojen. Vaan sinut hyvin hiottiin, vaik´ei kai näihin tarpeisiin.
Vaikka kokoelman teksteissä on paljon yksinäisyyttä ja kipuilua, antavat ne myös uskoa siihen, että jokainen ainutkertoinen persoona voisi vielä joskus löytää oman paikkansa. Varmaa on, että jokainen meistä kaipaa yhteyttä toisiin ihmisiin riippumatta siitä, olemmeko saaneet jonkin diagnoosin tai emme. Kaipaamme hyväksyntää sekä aitoa nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Tämän puhuttelevan kirjoituskokoelman keskeisenä sanomana onkin mielestäni se, että vieraan ihmisen luo voi päästä muutenkin kuin puhumalla - vaikka runoja kirjoittamalla; kertomalla tarinansa niiden kautta. Runous kun voidaan nähdä varsin  vapaamuotoisena keinona ilmaista itseään ja olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Taide tarjoaa myös autismikirjon henkilöille oivallisen mahdollisuuden vaikuttaa osallistua ja onnistua. Eläköön siis voimaannuttava, moni-ilmeinen ja -tulkintainen runous ja ihmisten ihana erilaisuus.

Suosittelen tämän ajattelua avartavan ja moniulotteisen teoksen lukemista lämpimästi etenkin kaikille sellaisille ihmisille, jotka huomaavat tarkastelevansa maailmaa ja sen ilmiöitä usein vain omien "silmälasiensa" läpi.