Bodil Lindfors, K. Cecilia Waldekranz-Piselli & iJarmo Ikonen (toim.): Keho ja mieli - johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan


Kustantaja: Duodecim
Julkaisuvuosi: 2018
Sivumäärä: 264 s.

Keho ja mieli - johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan tarjoaa tietoa kehopsykoterapiasta ja sen käyttömahdollisuuksista niin terveydenhuoltoalan ammattilaisille kuin muille aiheesta kiinnostuneille. Kaikessa psykoterapeuttisessa työskentelyssä  pyritään helpottamaan psyykkisen tilan avautumista asiakkaan tavoittelemalle muutokselle. Kehopsykoterapiassa tuetaan mielen toiminnan herkempää tiedostamista sellaisena kuin nämä toiminnot ilmenevät ruumiillisesti ja ihmissuhteissa.

Keho ja mieli on ensimmäinen suomenkielinen oppikirja kehopsykoterapiasta. Teos tarjoaa syventävää tietoa tästä psykoterapian erityismetodista ja esittelee mahdollisuuksia yhdistää kehopsykoterapia useimpiin muihin yleisesti käytössä oleviin terapiamuotoihin...

Oma arvioni: Tämän tuoreen tietokirjan artikkelit valottavat lukijalle monipuolisesti sitä, millaisten psyykkisten ongelmien hoitamisessa voidaan hyödyntää kehopsykoterapeuttista työotetta, mitä se edellyttää ja millaisia riskejä siihen liittyy. Kirjoittajilla on omakohtaista kokemusta kehopsykoterapian käytöstä kliinisessä työssään, joten artikkeleissa esitetyt syvälliset pohdinnat pohjautuvat osin myös aitoihin tapauskuvauksiin. Ne ovatkin mielestäni kirjan kiinnostavinta antia. Terapiakuvaukset antavat eväitä ihmisten kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen niin terapeuteille kuin meille muillekin. Suosittelen.